Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДСКАРБІЙ
   

ПІДСКАРБІЙ

— служб, особа у Польс. королівстві, Вел. князівстві Литовському, Речі Посполитій (з 1569), Гетьманщині. Відала державним скарбом. 1) У Польс. королівстві посада П. відома з 13 ст. З кін. 14 ст. — королівський П. (згодом — великий коронний П.) — урядник, який відав прибутками та видатками королів, скарбу, випуском монети, був хранителем атрибутів королів, влади, держ. архіву. Заступником коронного П. був надвірний П. З відокремленням (16 ст.) королів, скарбу від державного, до відання коронного П. відійшов держ. скарб (прибутки від держ. податків, кварти, мита тощо), а королів, скарб очолив надвірний П. (прибутки від монет, дворів, королів, маєтків, окр. податків, які накладалися на міста, монастирі, євреїв тощо). У Вел. князівстві Литовському (з серед. 15 ст.) под. компетенція належала великому земському П. За рішенням сейму 1569 коронний П. та великий земський П. входили до сенату. 1775 надвірному П. надано статус міністра. 2) У Гетьм. Україні, за Б. Хмельницького, згадується гетьманський П.; за гетьмана І. Брюховецького — військовий П. У 1729, з відокремленням військ, скарбу від гетьманського, встановлено уряд генерального П. В ієрархії ген. старшини П. (разом з ген. суддею) посідав другу сходинку — після ген. обозного. Очолював канцелярію Малоросійських зборів (згодом — Малоросійського скарбу) — орган управління фінансами Гетьм. України, відав надходженнями та видатками до військ, скарбу, військ, і ранговими маєтностями, оподаткуванням та стягненням зборів, фінансуванням адм.-військ, установ, постачанням козац. та компанійських полків, здійснював контрольно-ревізійні функції. Упродовж 1729—50 поряд з генеральним П. призначався П. з росіян. Генеральні П.: А. М. Маркович (1729—40), М. В. Скоропадський (1741—58), В. А. Гудович (1759-64).

Літ.: Окиншевич Л. Центр, установи України-Гетьманщини XVII—XVIII ст., ч. 2. Рада старшини. В кн.: Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права, в. 8. К., 1930; Панашенко В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга пол. XVII—XVIII ст.). К., 1995. г

Т. Л. Кузик.