Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ
   

КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ

(від лат. , грец.— осн. ознака предмета) — частини зем. фонду країни, на які він поділяється за цільовим призначенням земечьних ділянок. Поділ зем. фонду на категорії є однією з функцій держ. управління зем. ресурсами і підпорядкований вирішенню екон. та екол. проблем, що постають перед нар. г-вом країни на тому чи ін. етапі його розвитку.

Необхідність поділу зем. фонду на окремі К. з. виникла в Україні після Жовт. революції у Росії 1917 і наст, націоналізації землі та оголошення її виключною держ. власністю. Вже Земельним кодексом УСРР (1922) було встановлено, що єдиний держ. зем. фонд країни поділяється на такі складові частини: 1) землі труд, використання окр. гр-н та їх організацій, у т. ч. землі колект. господарств; 2) землі міст і роб. селищ; 3) землі держ. установ і підприємств (землі спец, призначення); 4) держ. зем. майно (землі радгоспів, держ. запасу). З прийняттям у 1928 Осн. засад землекористування та землеустрою СРСР поділ зем. фонду на категорії набув чітко вираженого госп. спрямування. Зокрема, зем. фонд було поділено на такі категорії: 1) землі сільськогосп. призначення; 2) землі спец, призначення; 3) міські землі та землі роб. селищ; 4) держ. зем. запас. Класифікація земель єдиного держ. зем. фонду за Земельним кодексом УРСР (1970) передбачала вже 6 категорій земель: 1) землі сільськогосп. призначення, надані в користування колгоспам, радгоспам та ін. землекористувачам для сільськогосп. цілей; 2) землі нас. пунктів (міст, смт і сіл); 3) землі несільськогосп. призначення — пром-сті, тр-ту, курортів, заповідників та ін.; 4) землі держ. лісового фонду; 5) землі держ. водного фонду; 6) землі держ. запасу. За чинним Земельним кодексом України (1990, в ред. 1992) зем. фонд України поділений на 7 категорій: 1) землі сільськогосп. призначення; 2) землі нас. пунктів; 3) землі пром-сті, тр-ту, зв'язку, оборони та ін. призначення; 4) землі природоохор., оздоров., рекре-ац. та істор.-культур. призначення; 5) землі ліс.

фонду; 6) землі вод. фонду; 7) землі запасу (див. окремі ст. про К. з.).

Віднесення земель до відповідних категорій і переведення їх з однієї категорії до ін. здійснюється органами, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання їх у користування, а в ін. випадках — органами, які затверджують проекти землеустрою і приймають рішення про створення об'єктів природоохор., оздоров., істор.-культур, та ін. призначення. Кожна К. з. має особливий правовий режим. Власники земель і землекористувачі зобов'язані дотримувати вимог правового режиму тієї К. з., до якої належать зем. ділянки, якими вони володіють і користуються. Див. також Зонування території.

Літ.: Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы зем. отношений в совр. условиях. X.. 1998.

П. Ф. Кулинич.

{mos pagebreak}
 

Схожі за змістом слова та фрази