Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИНОК
   

РИНОК

— суб'єкт господарювання, утв. на відведеній за рішенням місц. органу викон. влади чи органу місц. самоврядування зем. ділянці та зареєстрований в установленому порядку, функц. обов'язками якого є надання послуг і створення для продавців та покупців належ, умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції. Р. можуть утворюватися на основі різних форм власності (приватної, комунальної, державної) та орг.-прав. форм (приватне підприємство, госп. т-во та ін.). Залежно від певних критеріїв Р. поділяються: за конструкцією — на криті, відкриті та комбіновані; за часом діяльності — постійно діючі або сезонні, ранкові та вечірні; за місцезнаходженням — міські, селищні та сільські; за видами екон. діяльності — з оптової та роздрібної торгівлі; за товарною спеціалізацією — з продажу прод. або непрод. товарів, трансп. засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані. Торгівлю на Р. можуть здійснювати фіз. особи — гр-ни України, іноз. гр-ни, особи без громадянства, суб'єкти підприєм. діяльності, а також юрид. особи незалежно від форм власності. Органом управління Р. є адміністрація або дирекція (директор). Прав, засади діяльності Р., порядок і особливості організації оптового та роздріб, продажу на них сільськогосп. продуктів, прод. і непрод. товарів, трансп. засобів тощо, вимоги вет., сан., протипожежних та ін. правил визначені Законами України «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні» (обидва — 1991), «Про захист прав споживачів» (1992), «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (1999), Правилами торгівлі на ринках (затв. М-вом економіки та з питань європ. інтеграції України, М-вом внутр. справ України, Держ. подат. адміністрацією України, Держ. к-том стандартизації, метрології та сертифікації України 26.II 2002), Санітарними правилами утримання тер. населених місць та Ветеринарно-санітарними правилами для ринків (затв. гол. держ. інспектором вет. медицини України 4.VI 1996), а також ін. нормат.-прав. актами. Див. також Колгоспний ринок, Оптовий ринок, Ярмарок.

Літ.: Богачев В. И., Дидоренко Э. А. Экон.-прав, вопросы рыноч. отношений. Луганск, 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази