Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бєлу-біли arrow БІБЛІОТЕКА
   

БІБЛІОТЕКА

(грец.- книгосховище) - культурно-освітня і науково-інформаційна установа, що збирає і зберігає друковані та рукописні матеріали, організовує громадське користування літературою та провадить довідково-бібліографічну роботу. Рад. Б. покликана шляхом активної пропаганди знань сприяти підвищенню культ. і профес. рівня народу, комуністичному вихованню трудящих. Б. як сховища писемних пам'яток та рукописних книг були відомі ще в старод. світі (Ассірія, Єгипет, Китай, Греція, Рим). Найбільша з них - Александрійська бібліотека (засн. З ст. дон. е.). Першою Б. на тер. СРСР вважається сховище рукописів у Хорезмі (3 ст. дон. е.). На території сучас. України найдавнішими були Бібліотека Софійського собору в Києві (засн. 1037), Б. Києво-Печерської лаври (11 ст.). Згодом відомі Б. Києво-Могилянської колегії (17 ст.), Львів., Київ., Черніг., Луцького, Острозького та ін. братств (16- 17ст.), Львів. (1661), Харків. (1805), Київ. (1834), Новорос. (1865) та Чернів. (1875) ун-тів. За допомогою прогресивно настроєної інтелігенції в 19 ст. відкрито публічні Б. в Одесі (1830), Києві (1866), Харкові (1886). Тоді ж виникають народні бібліотеки. З появою революц. робітн. орг-цій створюються нелегальні робітн. Б. (напр., 1875 - при "Південноросійському союзі робітників"), у 90-х pp. 19 і на поч. 20 ст.- нелегальні Б. марксистських гуртків (Катеринослав, Луганськ, Юзівка). На 1913 в Росії налічувалося всього 13 880 публічних (масових) Б. (бл. 9 млн. книг), на Україні - 3158 (1917 тис. книг). Б. та їхні фонди перебували під контролем поліції і цензури, їхня діяльність була обмеженою. Культурна революція, здійснена в нашій країні за роки Рад. влади, докорінно змінила становище Б. та їхню роль у суспільстві. Велику увагу роботі Б. приділяв В. І. Ленін. Важливе значення для розвитку бібліотечної справи в Рад. Союзі мали постанови ЦВК СРСР "Про бібліотечну справу в Союзі PCP" (1934), ЦК КПРС"Про стан і заходи поліпшення бібліотечної справи в країні" (1959), "Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному вихованні трудящих і науково-технічному прогресі" (1974). В СРСР сформувалася струнка система Б. різних типів і категорій. Залежно від призначення книжкових фондів і методів роботи Б. бувають: а) масові - державні (респ,, обл., міські, районні, сільс., дитячі), профспілкові, колгоспні, шкільні тощо; б) наукові й спеціальні - державні, академічні, вузівські та ін., які є важливою частиною заг.-держ. системи наук.-тех. інформації. За складом Б. поділяються на універсальні і галузеві. В СРСР - 350 тис. Б. усіх типів з фондом бл. 4,2 млрд. одиниць зберігання, зокрема в УРСР - 65 тис. з фондом 760,2 млн. одиниць зберігання (1976). Комплектування фондів Б. здійснюється за допомогою бібліотечних колекторів, книготорговельних магазинів, а також внутрішньосоюзного і міжнар. книгообміну та передплати. Користування послугами Б. в СРСР безплатне. Найбільші Б. СРСР - Бібліотека СРСР імені В. І. Леніна в Москві (понад 27 млн. одиниць зберігання), Бібліотека публічна ім. М. Є. Салтикова-Щедріна в Ленінграді (бл. 21 млн.), Бібліотека АН СРСР у Ленінграді (15,3 млн.); в УРСР - Бібліотека центральна наукова АН УРСР (понад 10 млн.), Бібліотека Львівська наукова ім. В. Стефаника (5,2 млн.). Великі фонди універсального характеру мають Б. ун-тів (див. статті про окремі ун-ти). Серед найбільших зарубіжних Б.- Бібліотека конгресу США у Вашингтоні (понад 17,5 млн.), Бібліотека національна в Парижі (бл. 20 млн.), Британська бібліотека (понад 8 млн.).

Для Б. споруджують спеціальні приміщення. До складу сучас. бібліотечного будинку входять: книгосховище, що має систему стелажів, спец. транспорт, опалення і вентиляцію; зали для читачів (загальні і спеціалізовані); приміщення для бібліотечного обслуговування (абонемент, каталоги, виставки, довідкові картотеки). Будівництво приміщень для масових Б. в СРСР здійснюється за типовими проектами.

Літ.: Ленин и библиотечное дело. M., 1969; Ленін і книга. К., 1974; Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. М., 1970; История библиотечного дела на Украине (1917-1932 гг.). X., 1975; Бібліотеки - скарбниці знань. К., 1975.

П. В. Коломієць.

 

Схожі за змістом слова та фрази