Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИМІРНИЙ СТАТУТ КОЛГОСПУ
   

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ КОЛГОСПУ

- нормативно-правовий акт, яким регулювалися осн. питання організації та діяльності колгоспів в СРСР. Був осн. джерелом колгоспного права. Прийнятий на III Всесоюз. з'їзді колгоспників 27-28.ХІ 1969, затв. постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 28.ХІ 1969. П. с. к. складався з преамбули, 12 розділів, 61 статті. Ним визначалися: права та обов'язки колгоспів щодо ведення громад, г-ва, членства в колгоспі; осн. права та обов'язки колгоспників, органів управління колгоспу; права власності та зем. відносини. Регулювалися питання: вироб.-госп. і фін. діяльності колгоспу; організації оплати і дисципліни праці; розподілу валової продукції і доходів; соціального забезпечення колгоспників; культури, побуту і благоустрою; підсобного г-ва сім'ї колгоспника (колгоспного двору) тощо.

Статут був нормат. основою для прийняття заг. зборами колгоспників власних статутів, які підлягали реєстрації виконкомами районної (міської) ради. 7.УІП 1970 М-во сільс. г-ва СРСР схвалило, а 12.III 1971 Союзна рада колгоспів прийняла спец. Роз'яснення про застосування деяких положень П. с. к. щодо конкретизації у статутах колгоспів питань прав і обов'язків членів колгоспів, обов'язків колгоспу з використання землі, розширеного відтворення в-ва сільськогосп. продукції тощо. Для приведення у відповідність з Конституцією СРСР і дальшого вдосконалення колг. зак-ва ЦК КПРС і РМ СРСР пост. «Про внесення деяких змін і доповнень до Примірного статуту колгоспу» від 10.VIІ 1980 затвердили прийняті Всесоюз. зборами представників рад колгоспів союз, республік зміни і доповнення до П. с. к. Союзна рада колгоспів 13.XII 1983 внесла дод. зміни і доповнення до П. с. к. щодо зміцнення дисципліни праці в колгоспах. З прийняттям Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (1992) П. с. к. фактично втратив своє значення.

Літ.: Янчук В. 3. Проблемы теории колхоз, права. М., 1969; Сов. колхоз, право. М., 1978; Казьмин И. Ф. Сельскохоз. зак-во (проблемы и перспективы). М, 1980; Янчук В. 3., Прокопенко В. І., Семчик В. І. Юрид. довідник для працівників с. т. К, 1982; Быстрое Г. Е. Источники сов. сельскохоз. права. М., 1985.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази