Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow З-закар arrow ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА
   

ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА

Підкарпатська Русь, Закарпаття - історична територія, що включає сучасну Закарпатську обл. УРСР. Була частиною земель, на яких складалося сх. слов'янство. В Карпатських горах існували поселення сх.-слов. племені білих хорватів. У кін. 9 ст. Закарпаття зазнало вторгнення кочових угро-фінських племен - мадярів (угорців). У 10-11 ст. входило до складу Київської Русі. В 30-х pp. 11 ст. угор. феодали підкорили пд. частину краю, а в 12 ст. загарбали всю його тер. Населення 3. У. не припиняло боротьби за возз'єднання з укр. і рос. народами, спільно з угор. селянами виступало проти феод. гніту (див. Дожі Дєрдя повстання 1514). В кін. 17 ст. Угорщину, в т. ч. й Закарпаття, захопила Австрія (з 1867 - А встро- Угорщина). Селяни 3. У. брали участь у визвольній війні українського народу 1648-54. В 1703-11 Закарпаття було охоплене великим антифеод. повстанням (див. Ракоці Ференца II рух 1703-11). В 1-й пол. 18 ст. трудящі краю спільно з селянами Галичини та Буковини боролися в загонах опришків. Всупереч іноз. поневолювачам укр. населення краю зміцнювало культур. зв'язки з усім укр. і рос. народами. Вихідці з Закарпаття навчалися в Росії й на Україні, а такі, як І. С. Орлай, М. А. Балуг'янський, Ю. І. Венелін і ін., стали відомими діячами науки і культури. Трудящі краю брали активну участь у бурж. революції 1848-49 в Угорщині. В складі Австро-Угорщини 3. У. була найвідсталішою агр. областю. Капіталістична експлуатація на селі поєднувалася з феод.-кріпосницькими пережитками. З розвитком капіталізму загострювалася класова боротьба (див. Закарпатська першотравнева демонстрація 1901). Спробою угор. уряду відвернути селян від революц. боротьби була "Верховинська господарська акція кін. 19 - поч. 20 ст. Визвольний рух на 3. У. посилився під впливом революції 1905-07 в Росії. Одним із проявів репресивної політики щодо нац.-визвольного руху закарпатців були Мармарош-Сігетські судові процеси 1904-06 і 1913-14. Після розпаду Австро-Угорщини (жовтень 1918) 3. У. залишилася в складі бурж. Угорщини. В краї наростав рух за возз'єднання з Рад. Україною. Рішення про возз'єднання ухвалили і Закарпатські всенародні збори 1919. Здійснення його зірвали укр. бурж. націоналісти. 21.III 1919 в Угорщині, в т. ч. і на Закарпатті, під керівництвом Компартії перемогла соціалістична революція й було встановлено Рад. владу. її органи - директоріуми зробили перші кроки на шляху соціалістичних перетворень. Було створено Закарпатську Червону гвардію. Але під тиском переважаючих сил міжнар. імперіалізму Рад. влада в Закарпатті 1919, проіснувавши 40 днів, впала. За Сен-Жерменським мирним договором 1919 імперіалісти США, Англії і Франції, всупереч волі трудящих, включили Закарпаття до складу бурж. Чехословаччини. Трудящі краю під керівництвом Компартії Чехословаччини, її Закарпатського крайового к-ту (див. Комуністична партія Закарпатської України) виступили проти панування чехосл. і місц. поміщиків та капіталістів, за возз'єднання з Рад. Україною (див. Закарпатський політичний страйк 1920, Закарпатський страйк 1921, Берегівський страйк виноградарів 1929, Свалявський страйк деревообробників 1935). Боротьбу очолювали комуністи І. Локота, М. Сидоряк, І. Мондок, О. Борканюк, П. Терек, Е. Кліма та ін. В 1938-39 на 3. У., загарбаній хортистською Угорщиною, було встановлено фашистський режим. Укр. буржуазні націоналісти, які виношували плани відриву Радянської України від СРСР, за вказівкою гітлерівців створили на Закарпатті фашистський "уряд". З перших днів окупації комуністи, перебуваючи в підпіллі, організували антифашист. боротьбу. Активно діяли партизанські загони і групи нар. месників О. Борканюка, Ф. Патакі, О. В. Тканка, В. П. Русина і ін. В 1944 Рад. Армія визволила 3. У. від нім. та угор. фашистів. 26.XI 1944 в Мукачевому відбувся 1-й з'їзд Нар. комітетів 3. У., який одностайно прийняв Маніфест про возз'єднання Закарпаття з Рад. Україною. Було обрано найвищий орган держ. влади 3. У.- Народну Раду Закарпатської України. За угодою між СРСР і Чехословач-чиною від 29.VI 1945 3. У. включено до складу УРСР. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22.І 1946 було утворено Закарпатську область.

Літ.: Ленін В. І. Про Україну, ч. 1 - 2. К., 1977: Шляхом Жовтня. Збірник документів, т. 1-6. Ужгород, 1957 - 67; Історія Української PCP, т. І-7. К._, 1977-79; Співак Б. І. Нариси історії революційної боротьби трудящих Закарпаття в 1930-1945 роках. Львів. 1963: Співак Б. І., Троян М. В. 40 незабутніх днів. Ужгород, 1967; Торжество історичної справедливості. Львів. 1968: Історія міст і сіл Української PCP. Закарпатська область. К., 1969; Шляхом до щастя. Ужгород. 1973: Ільницький Ю. В. Віхи звитяжного поступу. Ужгород. 1975; Балагурі Е- А., Пепяк С. І. Закарпаття - земля слов'янська. Ужгород, 1976: Возз'єднання українських земель в єдиній українській Радянській державі- торжество ленінської національної політики КПРС. Ужгород, 1976.

М. В. Троян.

 

Схожі за змістом слова та фрази