Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
   

ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

— центр, установа гетьм. адміністрації в Україні 17—18 ст. За її допомогою гетьман здійснював свою військову і цив. владу. У Г. в. к. зосереджувалося військ., адм., суд. і фін. управління, вирішувалися спори про належність до козацтва, складалися гетьм. універсали, аналізувалися повідомлення полк, і сотенної старшини тощо. З 18 ст. канцелярія почала розглядати апеляції на вироки Генерального суду (насамперед у політ, і карних справах). У суд. засіданнях Г. в. к. брали участь гетьман і призначені ним члени виключно генеральної старшини (найчастіше генеральний обозний і генеральні осавули). Канцелярія підпорядковувалася гетьману (завжди перебувала у його резиденції), тому її нерідко називали гетьманською. Умовно поділялася на дві частини: розпорядчу — т. з. присутствіє у складі кількох генеральних старшин, і виконавчу — звичайний апарат (канцеляристи). Безпосередньо керував роботою Г. в. к. генеральний писар. Хоч Г. в. к. була власне установою при гетьмані, вона фактично відігравала роль загальнодержавної.

Підпорядкування такої впливової інституції гетьманові постійно непокоїло рос. царат, він прагнув усіляко обмежити компетенцію Г. в. к. Так, указом Петра І від 28.XI 1720 її було позбавлено суд. і фін. функцій. До «присутствія» канцелярії цар. уряд силоміць увів рівну (з укр. старшиною) кількість рос. урядовців. 1728 Г. в. к. було скасовано, в 1734 — відновлено. Остаточно її ліквідовано у лист. 1764.

Літ.: Нсчипоренко П. Сторінка з діяльності Ген. Військ. Канцелярії серед. XVIII ст. «Україна», 1927, кн. 1—2; Gajecki G. The Cossack Administration of the Hetmanate, v. 1—2. Cambridge, 1978; Ділова документація Гетьманщини XVIII ст. K., 1992; Пріцак О. Доба військ, канцеляристів. «Київ, старовина», 1993, № 4; Шевчук В. Козац. д-ва. Етюди до історії укр. державотворення. К., 1995; Гуржій О. Укр. козац. д-ва в другій пол. XVII—XVIІІ ст.: кордони, населення, право. К., 1996; Апанович О. М. Урядові службовці Гетьманщини — укр. інтелігенція XVIII ст. УІЖ. 1997 № 2.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази