Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ

(Держпатент України) — центр, орган викон. влади в 1992—99, гол. завданням якого було забезпечення правової охорони об'єктів пром. власності, видача патентів та ін. охоронних док-тів, а також організація функціонування єдиної патентної системи України. Правовий статус Д. п. в. У., його функції і компетенція були визначені Законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (усі — 1993), Положенням про Державне патентне відомство України, затв. КМ України 21.VII 1992, та ін. нормат.-правовими актами.

Відповідно до цих актів на Д. п. в. У. було покладено розробку проектів нормат. актів з питань охорони пром. власності, проведення держ. експертизи заявок на видачу охоронних док-тів, ведення держ. реєстру об'єктів пром. власності, видачу патентів та ін. охоронних док-тів, реєстрацію ліценз. угод про передачу прав користування на тер. України охоронюваними об'єктами пром. власності, здійснення заходів щодо охорони держ. інтересів України у сфері пром. власності, розгляд протестів, скарг та ін. звернень фіз. і юрид. осіб з питань охорони об'єктів пром. власності, забезпечення комплектування Укр. патентного фонду (патентної б-ки), оприлюднення відомостей про зареєстровані об'єкти пром. власності шляхом випуску офіц. бюлетенів тощо. Крім того, Д. п. в. У. здійснювало держ. реєстрацію патентів України на винаходи, корисні моделі, пром. зразки, на знаки для товарів і послуг. До компетенції Д. п. в. У. належали також затвердження єдиних зразків для оформлення патентів та ін. охоронних док-тів і діяльності патентних повірених, здійснення контролю за використанням держ. об'єктів пром. власності, організація н.-д. та ін. робіт з проблем розвитку і вдосконалення діяльності у галузі охорони пром. власності та її правового і патентно-інформ. забезпечення. Рішення Держпатенту з питань охорони об'єктів промислової власності мали обов'язкову силу для центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Держпатент очолював голова, який призначався і звільнявся з посади КМ України. Діяла н.-т. рада.

12.III 1999 указом Президента України «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України» Д. п. в. У. як центр, орган викон. влади ліквідовано. Завдання, функції і повноваження щодо забезпечення правової охорони об'єктів пром. власності, видачі патентів та ін. охоронних док-тів, організації функціонування патентної системи України покладено на Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази