Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІЇ ЧАСУ ЗАКОН
   

ЕКОНОМІЇ ЧАСУ ЗАКОН

- загальний економічний закон, який визначає об'єктивний процес раціонального використання часу як окремою особою, так і суспільством у цілому для прискорення досягнення наміченої мети. Матеріальну основу діяння цього закону становить досягнутий рівень розвитку продуктивних сил. Характер і можливість практичного використання його залежать від виробничих відносин певного суспільства. В умовах капіталізму, навіть при високому рівні розвитку продуктивних сил, Е. ч. з. діє не на повну силу внаслідок приватновласницьких інтересів пануючого класу, який зводить всю економію часу до досягнення однієї мети - одержання додаткової вартості. Найбільшого простору Е. ч. з. набуває в умовах комуністичного способу виробн., який базується на сусп. власності на засоби виробн. і де існує заг. заінтересованість в економії часу, бо час тут використовується для забезпечення повного достатку і вільного всебічного розвитку всіх членів суспільства. Механізм діяння цього закону К. Маркс визначив так: чим менше часу суспільство буде витрачати на виробн. пшениці, вирощування худоби тощо, тим більше часу воно виграє для іншого виробн. матеріального або духовного. Як для окремого індивіда, так і для суспільства всебічність його розвитку, його споживання і діяльності залежить від збереження часу. Будь-яка економія кінець кінцем зводиться до економії часу. Таким чином економія часу, як і планомірний розподіл робочого часу по різних галузях виробн., залишається першим екон. законом на основі колективного виробн. (див. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 116-117). Е. ч. з. діє в усіх сферах людської діяльності (виробничій, невиробничій, сфері вільної діяльності), визначаючи необхідність раціонального використання всього фонду сусп. часу (робочого й вільного часу) в усіх його формах і функціональних частинах. Але найбільше значення для розвитку суспільства має використання цього закону в сфері матеріального виробн., де діяння його збігається з діянням закону підвищення продуктивності сусп. праці. Важливими формами реалізації Е. ч. з. на сучас. етапі розвитку виробн. в СРСР є підвищення економічної ефективності соціалістичного виробництва і поліпшення якості роботи в усіх галузях нар. господарства.

С. Є. Гесь.

 

Схожі за змістом слова та фрази