Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПЕЦІАЛЬНІ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
   

СПЕЦІАЛЬНІ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

— сукупність тех. пристроїв, приладів, матеріалів (речовин), які використовуються операт. підрозділами для пошуку і фіксації доказової інформації про протиправну діяльність окр. осіб і груп, розвід.-підривну діяльність спец, служб іноз. держав та організацій з метою припинення правопорушень і в інтересах крим. судочинства, а також для отримання інформації щодо безпеки сусп-ва і д-ви. Відповідно до Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992), «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (1993) операт. підрозділи застосовують С. о.-т. з. при здійсненні: візуального спостереження у громад, місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, ін. тех. засобів; контролю, фіксації і документування розмов та ін. дій осіб за наявності підстав вважати їх причетними до організ. злочин, діяльності; фіксації та документування факту телеф. розмови між гр-нами, надсилання листа або телеф. повідомлення без порушення таємниці змісту телеф. розмови, листа або телеф. повідомлення з метою забезпечення особистої безпеки і схоронності майна працівників суду та правоохор. органів, учасників крим. судочинства та ін. осіб, їх близьких родичів, за їх згодою, у разі загрози заподіяння їм шкоди у зв'язку з їх участю у б-бі зі злочинністю; зняття інформації з каналів зв'язку; негласного проникнення у жилі приміщення та візуального спостереження в них; операцій з захоплення озброєних злочинців, припинення тяжких злочинів, розвід.-підривної діяльності спецслужб іноз. держав, організаці й та окр. осіб. Факт, дані, отримані із застосуванням С. о.-т. з., можуть бути: приводами і підставами для порушення крим. справи; основою для висування версій, планування розслідування і провадження слідчих та ін. процес, дій у крим. справі з метою одержання доказів або їх перевірки; джерелами доказів, якщо в них засвідчені або зафіксовані обставини, що мають значення для крим. справи. При застосуванні С. о.-т. з. не допускається порушення прав і свобод людини та юрид. осіб. Окр. обмеження цих прав і свобод при негласному прослуховуванні телеф. переговорів, знятті інформації з ін. каналів зв'язку, контролі телеф.-пошт, відправлень, негласному проникненні в жилі приміщення гр-н здійснюються лише з дозволу або за постановою суду. Гр-ни мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, які застосовували С. о.-т. з., письм. пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії. Чинним зак-вом забороняється застосовувати С. о.-т. з., які пригнічують волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навкол. середовищу.

Літ.: Салтевський М. В. Про поняття доказів у новому крим.-процес, зак-ві. «Право України», 1996, № 1; Грошевий Ю. М. Поняття і класифікація засобів доказування в крим. процесі. «Вісник Академії прав, наук України», 1997, № 3; Жаріков Ю. Ф. [та ін]. Одержання операт.-розшук. інформації тех. засобами. К., 2000.

І. П. Козаченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази