Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

- найвищий суд. орган у системі судів заг. юрисдикції України. 4(17).І 1918 Нар. секретаріат УСРР прийняв постанову «Про введення народного суду», яка передбачала негайну ліквідацію усієї суд. системи Рос. імперії на тер. України. Цим актом було введено нові види суд. органів: дільничні, повітові і міські суди та рев. трибунали. Потім деякий час діяли суд. системи Центральної Ради, Гетьманату і Директорії УНР. Декретом РНК УСРР від 14.11 1919 замість повіт, і міських було утворено народні суди. Розгляд особливо важливих справ доручено Верховному революційному трибуналу при ВУЦВК. У липні 1921 на його базі було організовано Єдиний Верховний трибунал УСРР, що діяв як касац. інстанція рев. трибуналів республіки. 16.XII 1922 ВУЦВК прийняв постанову про затвердження і введення у дію з 1.11 1923 Положення про судоустрій УСРР. Згідно з ним на тер. республіки було створено єдину систему суд. органів на чолі з Найвищим Судом УСРР, на який покладено розгляд найскладніших справ. Він же був касац. інстанцією для губернських (потім — обласних) судів, здійснював суд. нагляд і суд. управління. Найвищий Суд складався з голови, заст. голови, голів суд. колегій у цив. і крим. справах та членів суду, затверджуваних Президією ВУЦВК.

Після утворення Союзу PCP відповідно до його Конституції 2-а с есія ЦВК СРСР 29.X 1924 затвердила «Основи судоустрою Союзу PCP і союзних республік». За цим актом суди УРСР стали частиною єдиної суд. системи СРСР. Було утв. Верховний Суд УРСР. Він підпорядковувався Верховному Суду СРСР. У 1941-43 замість Верх. Суду УРСР діяв Військовий трибунал УРСР. 1970 одна з функцій Верх. Суду — орг. управління судами — перейшла до новоутв. М-ва юстиції УРСР. 5.VI 1981 було схвалено Закон «Про судоустрій Української PCP», яким визначалися склад, функції і компетенція Верх. Суду, а також завдання судів республіки і порядок здійснення ними правосуддя. Верх. Суд УРСР був наділений правом законод. ініціативи.

Після проголошення незалежності України (1991) у системі правосудця, у т. ч. у правовому статусі Верх. Суду країни, відбулися зміни. За Конституцією 1996 Голова Верховного Суду України обирається і звільняється з посади Пленумом В. С. У. шляхом таємного голосування. Судді В. С. У. обираються ВР України. Суддя В. С. У. може бути звільнений з посади органом, що його обрав, у випадках, передбачених ст. 126 Конституції України. Незалежність і недоторканність суддів В. С. У. при здійсненні правосуддя гарантується Законом України «Про статус судців» (1992).

Верх. Суд України діє у складі Пленуму В. С. У., суд. колегії у цив. справах, суд. колегії у крим. справах і військ, колегії. Президія найвищого суд. органу складається з Голови В. С. У., його заступників і суддів. Вона займається орг. питаннями роботи Суду. При В. С. У. діє Науково-консультат. рада. Як найвищий суд. орган д-ви, В. С. У. здійснює нагляд за суд. діяльністю заг. судів. Він у передбачених зак-вом випадках розглядає справи як суд першої інстанції, у касац. порядку, в порядку нагляду та у зв'язку з нововиявленими обставинами. В. С. У. також узагальнює суд. практику, виносить матеріали узагальнення на розгляд Пленуму Верх. Суду, який у своїх постановах дає роз'яснення щодо застосування судами законодавства під час судочинства. В. С. У. видає «Вісник Верховного Суду України».

В. Ф. Бойко.

 

Схожі за змістом слова та фрази