Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
   

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

— одне з конст. прав гр-н. Регулюється Конституцією України (ст. 49), Основами законодавства України про охорону здоров я та ін. нормат. актами. Охоплює систему заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіол. та психол. функцій, оптим. працездатності та соціальної активності людини при макс. біологічно можливій індивід. тривалості життя. Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок Держ. бюджету України, бюджету АР Крим, бюджетів місцевого та регіон, самоврядування, фондів мед. страхування, благод. фондів та будь-яких ін. джерел, не заборонених зак-вом; через держ. забезпечення, створення та функціонування системи мед. страхування населення. Страхування гр-н здійснюється за рахунок Держ. бюджету України, коштів підприємств, установ і організацій, власних внесків гр-н; через організацію д-вою матеріально-тех. забезпечення охорони здоров'я в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медико-сан. допомоги; через сприяння д-ви розвиткові наук, досліджень у галузі охорони здоров'я і впровадженню їх результатів у діяльність закладів і працівників охорони здоров'я.

Д-ва через спеціально уповноважені органи викон. влади здійснює контроль за дотриманням зак-ва про охорону здоров'я, держ. стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навкол. природ, середовища і сан.-епідемічного благополуччя населення, нормативів профес. діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Держ. фармакопеї, стандартів мед. обслуговування, мед. мат-лів і технологій. Право на мед. обслуговування реалізується забезпеченням здорових і безпечних умов праці шляхом: підтримання необхідного для здоров'я життєвого рівня, сан.-епідем. благополуччя територій і нас. п.; створення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку; збереження генофонду народу України; запобігання інфекц. захворюванням, небезпечним для населення; проведення обов'язкових мед. оглядів з метою охорони здоров'я населення, профілакт. мед. оглядів неповнолітніх, вагіт. жінок, працівників підприємств, установ та організацій зі шкідливими і небезпеч. умовами праці, військовослужбовців та осіб, профес. діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих; сприяння здоровому способу життя населення шляхом поширення наук, знань з питань охорони здоров'я, організації мед., екол. і фіз. виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гіг. культури населення.

Д-ва забезпечує також реалізацію П. на о. з. наданням: лік.-профілакт. допомоги через розгалужену мережу поліклінік, лікарень, диспансерів, клінік, НДІ та ін. акредитованих закладав охорони здоров'я; можливості направлення хворих на лікування за кордон; мед. допомоги у невідкладних та екстрем. ситуаціях, яка забезпечується службою швидкої мед. допомоги або найближчими лік.-профілакт. закладами, незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності, з наст, відшкодуванням витрат; мед. інформації пацієнтові, а також проведенням спец, заходів профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань з метою охорони здоров'я населення. Осн. гарантом реалізації П. на о. з. є д-ва, яка створює умови для ефектив. і доступного для всіх гр-н мед. обслуговування. У держ. і комунал. закладах охорони здоров'я мед. допомога надається безоплатно. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Д-ва сприяє розвиткові лік. закладів усіх форм власності.

Ж. М. Пустовіт.

 

Схожі за змістом слова та фрази