Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРАЙНІН
   

ТРАЙНІН

Ілля Павлович [26.ХІІ 1886 (7.1 1887), Рига - 27.УІ 1949, Москва] - рад. правознавець, доктор держ. і прав, наук з 1935, академік АН СРСР з 1939. У 1905-07 брав участь у с.-д. русі, перебував в еміграції (Франція). 1911-17

— вільний слухач Па-риз. ун-ту. В 1917 повернувся у Росію, працював в органах рад. влади, служив у Черв, армії (нач. політосвіти Південної групи армій Сх. фронту, пом. нач. політвідділу Туркестан, фронту). З 1920

— в Наркоматі національностей РСФРР. У 1922-24 - редактор журн. «Жизнь национальностей». Одночасно (з 1920) — викладач Ком. ун-ту трудящих Сходу. Протягом 1924—30 — голова гол. репертуарного к-ту

Трайнін Ілля Павлович - leksika.com.ua

Наркомату освіти РСФРР. З 1931 — в Ін-ті рад. будівництва і права ЦВК СРСР та ВЦВК при Ком. академії (з березня 1938 — Ін-т права АН СРСР): ст. наук, співробітник, з 1939 — заст. директора, в 1941—48 — директор. Водночас (з 1940) — зав. кафедри держ. права Моск. юрид. ін-ту. З 1942 — член Надзв. держ. комісії по встановленню і розслідуванню злодіянь нім.-фашист, загарбників та їхніх пособників і заподіяної ними шкоди гр-нам, колгоспам, громад, орг-ціям, держ. підприємствам і установам СРСР, у 1944 був членом Надзв. держ. комісії по встановленню і розслідуванню злодіянь нім.-фаш. загарбників у Києві, Одесі та ін. містах. У 1946-49 - член Президії АН СРСР, акаде-мік-секретар Відділення економіки і права. З 1948 завідував каф. держ. права Військово-юридичної академії. Після війни був редактором академічного журналу «Известия экономики и права», заступником головного редактора журналу «Советское государство и право».

Досліджував питання теорії д-ви і права, держ. та міжнародного права. Основні праці: «СРСР» (1923), «СРСР і національна проблема» (1924), «Радянська федерація і національне питання» (1932), «Що дала радянська влада народам СРСР» (1938), «Національне і соціальне визволення Західної України та Західної Білорусії» (1939), «Держава і комунізм» (1940), «Механізм німецько-фашистської диктатури» (1942), «Питання території у державному праві» (1947), «Національні протиріччя в Австро-Угорщині та її розпад» (1947).

Літ.: Академик И. П. Трайнин. «Вестник Академии наук СССР», 1949, № 8.

Ю. С. Шемшученко, Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази