Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прит-прок arrow ПРОГРЕС І РЕГРЕС
   

ПРОГРЕС І РЕГРЕС

(від лат. progressus — поступальний рух, regressus — зворотний рух) — властивість матеріальних явищ, яка полягає в їхньому нескінченному висхідному русі від нижчого до вищого — прогрес або в низхідному русі від вищого до нижчого — регрес. Суперечлива діалектична єдність П. і р. становить розвиток — форму прояву вічного руху і змінності матерії. Будь-які П. і р. є рухом, але не всякий рух є розвитком. Матерія в цілому не має ні початку, ні кінця, і в своєму вічному, абсолютному саморусі вона не розвивається як суто прогрес чи суто регрес, а перебуває у вічному круговороті, формою прояву якого є П. і р. матеріальних об'єктів. Розвиток — це діалектична єдність якісних переходів їх від одного стану до іншого у висхідному або низхідному напрямах, розгортання форм руху від мех. переміщення до людського суспільства (прогрес) або від вищих форм руху, напр. біологічних, до нижчих — механічної, хімічної (регрес). Найзагальнішою формою П. і р. є рух по спіралі. У ній втілено діалектичність взаємоперетворень форм руху матерії і всіх матеріальних об'єктів і одночасно вічність існування самої матерії та її атрибутів. В основі прогресу матеріальних явищ лежить їхня внутр. здатність до нагромадження інформації, що поєднується з підвищенням рівня організації, з переходом у найбільш високоорганізованих формах матерії до самоорганізації, саморегулювання, самоуправління. Сучас. природознавство розглядає П. і р. як діалектично взаємодіючі сторони руху матерії (притягання і відштовхування в механіці, фізиці й хімії, ентропія і негентропія — в кібернетиці, теорії інформації тощо). Прогрес і регрес матеріальних об'єктів невичерпні в своїх конкретних проявах і видозмінах. Для виявлення прогресу чи регресу в розвитку явища необхідний конкретний природничонауковий аналіз умов його існування. П. і р. специфічно проявляються в різних формах руху, в різних явищах і на різних етапах одного і того самого явища (див., напр., Прогрес у живій природі). Зокрема, П. і р. в суспільстві істотно відрізняються від П. і р. в неорганічній природі. Сусп. прогрес — розвиток суспільства по висхідній лінії, розквіт його; регрес — повернення до старих, віджилих форм, застій, деградація. Тенденцією розвитку людства є прогрес, історія людства — це, насамперед, історія способів виробництва, кожний з яких досконаліший за попередній. В основі сусп. прогресу лежить розвиток продуктивних сил і виробничих відносин. Його магістральною лінією в сучас. епоху є перехід від капіталізму до соціалізму в світовому масштабі.

В. В. Косолапов.

 

Схожі за змістом слова та фрази