Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ ВИКИДИ (СКИДИ)
   

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ ВИКИДИ (СКИДИ)

ГДВ/ГДС — екол. нормативи, що визначають гранич. межі викидів в атмосферне повітря і скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, ін. шкідливих впливів на навколишнє природ, середовище. Цей норматив встановлюється для кожного стаціонар, джерела забруднення і диференційований щодо кожної забруднюючої речовини і кожн. фактора фіз. або біол. впливу. Заг. правові засади нормування у даній галузі встановлені Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) і «Про охорону атмосферного повітря» (1992), Водним кодексом України. Крім того, порядок розробки і затвердження ГДВ/ГДС регулюється спец, правилами, які встановлюються М-вом охорони навколишнього природ, середовища та ядер, безпеки України (в частині ГДВ/ГДС забруднюючих речовин у повітрі та воді) і цим м-вом разом з М-вом охорони здоров'я України (в частині гранично допустимих шкідливих впливів фіз. і біол. факторів).

ГДВ/ГДС для всіх стаціонарних джерел розробляються відповідними підприємствами, установами та організаціями. Потім вони узгоджуються з місц. органами держ. влади і органами місц. самоврядування щодо термінів виконання заходів, спрямованих на зниження викидів (скидів) забруднюючих речовин до нормат. рівнів; термінів відсе-лення людей і перебазування об'єктів соціального призначення із санітарн о-захисних зон; зниження обсягів в-ва і викидів (скидів) забруднюючих речовин за несприятливих метеорол. умов. ГДВ/ГДС затверджуються М-вом охорони здоров'я України чи М-вом охорони навколишнього природ, середовища та ядер, безпеки України. Нормативи ГДВ/ГДС є обов'язковими для виконання усіма підприємствами, установами та Організаціями.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази