Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
   

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

— ділянки суші й вод. простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохор., наук., естет., рекреаційну та ін. цінність і виділені з метою збереження природ, різноманітності ландшафтів, генофонду твар, і росл, світу, підтримання заг. екол. балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. П.-з. ф. У. є її нац. надбанням з особливим режимом охорони, відтворення і використання, який регулюється Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991, з наст, змінами і доп.), «Про природно-заповідний фонд України» (1992), «Про Червону книгу» (2002) та ін. актами зак-ва. До П.-з. ф. У. належать: природні території та об'єкти — природні заповідники, біосферні заповідники, нац. природні парки, регіон, ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об'єкти — бот. сади, дендрол. парки, зоол. парки, парки — пам'ятки сад.-парк. мист-ва. Заказники, пам'ятки природи, бот. сади, дендрол. парки, зоол. парки та парки — пам'ятки сад.-парк. мист-ва залежно від їх екол. і наук, цінності можуть бути загальнодерж. і місц. значення. Управління природ, заповідниками, біосфер, заповідниками, нац. природ, парками, регіон, ландшафтними парками, а також бот. садами, дендрол. парками, зоол. парками, парками — пам'ятками сад.-парк. мист-ва загальнодерж. значення здійснюється їх адміністраціями. Управління територіями та об'єктами П.-з. ф. У., для яких не утворюються спец, адміністрації, покладено на підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають ці території та об'єкти. Спеціально уповноваженими органами держ. управління в галузі організації, охорони та використання П.-з. ф. У. є М-во охорони навколишнього природного середовища України та Держ. комітет природних ресурсів. Місц. ради та їх викон. органи і місц. держ. адміністрації сприяють охороні й збереженню територій та об'єктів П.-з. ф. У. На всі території та об'єкти П.-з. ф. У. ведеться держ. кадастр.

Відповідно до Закону «Про природно-заповідний фонд України» території та об'єкти фонду з додержанням встановлених зак-вом вимог можуть використовуватися у природоохор., н.-д., рекреац. та осв.-виховних цілях, для потреб моніторингу навкол. природ, середовища. Території та об'єкти, що мають особливу екол., естет., госп., а також істор.-культурну цінність, підлягають комплексній охороні, порядок здійснення якої визначається положенням щодо кожної з таких територій чи об'єктів. Заповід. режим територій та об'єктів П.-з. ф. У. забезпечується встановленою юрид. відповідальністю за порушення цього режиму, а також системою інших екон., тех. та орг. заходів.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази