Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНА
   

ДЕФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНА

(лат. deformatio, букв. — позбавлення форми; спотворення, перекручення) — комплекс негат. змін у структурі особистості, що виникають під впливом змісту, організації та умов служб, діяльності. Д. п. може сформуватися внаслідок виконання будь-якої профес. діяльності, але найімовірніша вона у представників професій типу «людина — людина»: педагогів, лікарів, юристів тощо. Д. п. зумовлює трансформацію характеристик особистості, що негативно позначається на її здатності досягати певної мети та виконувати служб, обов'язки (так, у співробітників правоохор. органів пильність поступово перетворюється на невиправдану підозріливість та недовіру до людей, упевненість — у безтурботність). Такий фахівець хибно трактує мету своїх зусиль, а особливо — шляхи та засоби її досягнення.

У представників юрид. сфери спостерігаються такі Д. п. особистості: а) зумовлене дією профес. стереотипу стійке упереджене ставлення до об'єкта служб, діяльності (правопорушника, затриманого, звинувачуваного, засудженого та ін.); домінування схематизму мислення позбавляє працівника здатності індивідуально підходити до вирішення служб, завдання, обмежує вибір ним засобів впливу на людей, зменшує тактичну гнучкість, маневреність профес. спілкування тощо; б) адаптація до правопорушників, тобто некрит. ставлення до них, прагнення не стільки зрозуміти їх, скільки виправдати; в) перенесення стилю служб, спілкування на неслужб. взаємини; г) заг. «професіоналізація» особистості, що виявляється у звуженні кола інтересів і потреб, зниженні їх соціального навантаження.

Можливість Д. п. особистості зберігається протягом усього періоду виконання профес. функцій.

Система спец, заходів з профілактики та корекції Д. п. передбачає: профес. добір працівників (психодіагностика особистісних характеристик, що сприяють розвитку Д. п.); виявлення схильності до деформації особистості в період адаптації до служб, обов'язків; періодична діагностика працівника на наявність у нього ознак Д. п.; забезпечення пост, соціального контролю за діяльністю працівників; проведення спец, занять, які допоможуть їм оволодіти навичками профес. спілкування, саморегуляції тощо.

І. Ю. Воробйова.

 

Схожі за змістом слова та фрази