Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow реч-ріве arrow РИНКОВИЙ СОЦІАЛІЗМ
   

РИНКОВИЙ СОЦІАЛІЗМ

— різновид сучасних антимарксистських бурж., реформістських і ревізіоністських екон. концепцій, згідно з якими соціалістична економіка розглядається як вид товарно-грошового господарства, що функціонує за законами ринкової конкуренції. Ідейно-теор. джерелами "Р. с." є дрібнобурж. утопії 19 ст. пре досягнення соціалістич. ідеалів при збереженні суспільства приватних товаровиробників (соціалісти-рікардіанці, Прудон та ін.). Концепція "Р. с." вперше була висунута у 20—30-х pp. 20 ст. в рамках неокласичного напряму бурж. Політ. економії, найбільше поширилася в кінці 60 — на поч. 70-х pp.

Соціал-реформістські та ревізіоністські моделі "Р. с." відображають вплив бурж. і дрібнобурж. ідеології на робітн. рух. В основі "Р. с." лежить ідеалізація ринкового механізму вільної конкуренції як регулятора економіки, ототожнення раціональних пропорцій виробн. і розподілу з тими, які стихійно складаються під діянням попиту і пропозиції, неконтрольованих коливань цін. Ця концепція розглядає економіку як суму окремих підприємств, заперечує сусп. держ. власність як основу соціалізму, вирішальну роль централізованого нар.-госп. планування в механізмі соціалістичного г-ва. Одним з варіантів "Р. с." є анархо-синдикалістський, згідно з яким колективи підприємств ведуть виробн. за власний рахунок, самі розподіляють валовий доход, визначаючи фонд нагромадження і величину заробітної плати (включаючи частку з прибутку), відповідають за збитки тощо, тобто виступають фактично груповими власниками. В. І. Ленін характеризував анархо-синдикалістську вимогу передачі ф-к, з-дів робітникам, які на них працюють, як величезне перекручення соціалізму (див. Повне зібр. тв., т. 36, с. 452). Неспроможність концепції "Р. с." зумовлюється її відривом від реальних умов сучас. виробн., сусп. характер якого вимагає сусп. власності, планомірності розвитку нар. г-ва, коли механізм ринкових відносин уже не може забезпечити повного використання ресурсів, реалізацію досягнень наук.-тех. революції, створення відповідної інфраструктури тощо, а також принциповою несумісністю соціалізму з ринком робочої сили і капіталу, груповою власністю. Здійснення на практиці ідей "Р. с." в соціалістичному суспільстві не могло б не призвести до диспропорцій, безробіття, інфляції, відродження ринкової стихії з її неминучими тенденціями до реставрації капіталізму. "Р. с." використовується імперіалізмом, антисоціалістичними силами для боротьби проти наук. комунізму і реального соціалізму.

В. М. Мазур.

 

Схожі за змістом слова та фрази