Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНТРАКТ ТРУДОВИЙ
   

КОНТРАКТ ТРУДОВИЙ

- особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність (у т. ч. матеріальна) сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін (ст. 21 Кодексу законів про працю України). Механізм застосування контрактної форми викладений у Положенні про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженому пост. КМ України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.III 1994. Положення визначає порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) працівників на підприємства, в установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галуз. приналежності, а також до гр-н. Це Положення не поширюється на керівників підприємств держ. форми власності.

При досягненні домовленості про умови К. т. сторони повинні враховувати положення ст. 9 КЗпП України і не включати в контракт положення, які погіршують становище працівника порівняно з умовами, передбаченими зак-вом, угодами і колективним договором. Зак-вом встановлена обмежена сфера застосування К. т. Прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладення К. т. з власником або уповноваженим ним органом, гр-нином може здійснюватись у випадках, прямо передбачених зак-вом.

Контрактна форма труд, договору застосовується лише щодо працівників, які влаштовуються на роботу за труд, договорами, укладеними: на визначений сторонами строк; на час виконання певної роботи. Тобто К. т. — це строковий договір, тому на нього поширюється дія п. 2 ст. 36 КЗпП, згідно з яким закінчення строку договору є підставою для його припинення у всіх випадках, за винятком того, коли труд, відносини продовжуються і жодна із сторін не вимагає їх припинення, якщо інше не передбачено зак-вом.

Сторони при укладенні К. т. можуть встановлювати коло додаткових умов договору. Це стосується і підстав дострокового припинення договору, крім встановлених законом. У разі розірвання К. т. з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, установлених у К. т., але не передбачених чинним зак-вом, звільнення проводиться за п. 8 Ст. 36 КЗпП з урахуванням гарантій, встановлених зак-вом і К. т. Якщо сторонами не виконуються або неналежно виконуються зобов'язання, передбачені К. т., то він може бути д остроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.

К. т. підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за К. т., порушення власником або уповноваженим ним органом зак-ва про працю, невиконання чи неналежного виконання ним зобов'язань, передбачених К. т., та з ін. поважних причин. Звільнення у цьому випадку проводиться відповідно до ст. 39 КЗпП. За два місяці до закінчення дії К. т. за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк. Своєрідним засобом забезпечення стабільності труд, відносин, що виникли внаслідок укладення К. т., може бути застосування взаєм, відповідальності за дострокове його розірвання, передбаченої безпосередньо контрактом. К. т. укладається обов'язково у письм. формі у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юрид. силу. Він набуває чинності з моменту його підписання або з дати, вказаної у ньому, і може бути змінений лише за угодою сторін, укладеною також письмово. К. т. є підставою для видання власником або уповноваженим ним органом наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу.

Зак-вом передбачені типові форми К. т. з різними категоріями працівників.

С. В. Дріжчана.

 

Схожі за змістом слова та фрази