Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДВОКАТ
   

АДВОКАТ

(лат. advocatus, від advocare — закликати, запрошувати) — особа, яка надає фіз. і юрид. особам різні види юрид. допомоги, передбачені законодавством. Правовий статус А. визначається Законом України «Про адвокатуру» (1992) та ін. актами. Відповідно до них А. може бути гр-нин України, який має вищу юрид. освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше 2 років, склав ква-ліфікац. іспити, одержав свідоцтво про право на адвокатську діяльність та прийняв присягу А. України. Для визначення рівня профес. знань осіб, які мають намір займатися адвокат, діяльністю, і вирішення питань про відповідальність дисциплінарну А. утворюються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури з 2-х палат — атестаційної та дисциплінарної. А. не може бути особа, яка має судимість. А. має право займатися адвокат, діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, адвокатські контори та ін. адвокатські об'єднання, які діють відповідно до Закону «Про адвокатуру» та своїх статутів.

Під час виконання профес. обов'язків А. має право: представляти і захищати права та інтереси гр-н і юрид. осіб за їхнім дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких належить вирішення порушених питань; збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цив., госп., крим. справах і справах про адміністративне правопорушення, зокрема робити запит і отримувати документи або їх копії від підприємств, устан ов, організацій, об'єднань, а від гр-н — за їх згодою; ознайомлюватися на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письм. висновки фахівців з питань, що потребують спец, знань; застосовувати наук.-техн. засоби відповідно до чинного законодавства; доповідати клопотання і скарги на прийомі у посад, осіб; одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колег, органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; виконувати ін. дії, передбачені зак-вом. При здійсненні своїх профес. обов'язків А. зобов'язаний неухильно дотримувати вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів гр-н та юрид. осіб. Він не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовлятись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. А. також не має права прийняти доручення про надання юрид. допомоги у випадках, коли він у даній справі надає або раніше надавав юрид. допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь у справі (як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громад, обвинувач, суддя, секретар суд. засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цив. позивач, свідок, перекладач, понятий), а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посад, особа, з якою адвокат перебуває у родинних стосунках. А. зобов'язаний зберігати адвокат, таємницю. Профес. права, честь і гідність А. охороняються законом. Забороняється будь-яке і будь-чиє втручання в адвокат, діяльність, вимагання від А., його помічника, посадових осіб і тех. працівників адвокат, об'єднань відомостей, що становлять адвокат.

таємницю. З цих питань вони не можуть бути опитані як свідки. Документи, пов'язані з виконанням А. доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. А. гарантуються рівні права з ін. учасниками процесу. Його не можна притягнути до крим., матеріальної та ін. відповідальності чи погрожувати йому її застосуванням у зв'язку з наданням юрид. допомоги гр-нам та організаціям згідно з законом. Див. також Адвокатура.

О. Д. Святоцький, в. в. Медведчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази