Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗРАХУНКИ
   

РОЗРАХУНКИ

— форма виконання зобов'язань, що виникають з угод або передбачених зак-вом підстав, за якою зобов'язана сторона (боржник) задовольняє дійсну вимогу кредитора шляхом переказу грош. коштів чи передачі йому ін. закон, засобу платежу (векселя, чека тощо). Р. можуть також здійснюватися передачею майна або майнових прав від боржника кредиторові в разі, якщо це передбачено умовами відповід. договору між сторонами і не суперечить зак-ву України. Найпоширеніший вид Р. — грошові Р. — є процесом пред'явлення та задоволення у грош. формі вимог і зобов'язань, які виникають між кредитором (одержувачем) і боржником (платником) у вироб. та невироб. сферах. Грошові Р. здійснюються у нац. або іноз. валюті й можуть провадитися у готівковій або безготівковій формах за допомогою розрахункових док-тів у папер. або електронному вигляді. Готівкові Р., як правило, здійснюються між фіз. та юрид. особами і між самими фіз. особами; безготівкові — в основному між юрид. особами, хоча ост. часом ними дедалі більше користується і населення. За способом, обсягами та ін. критеріями розрізняють Р.: банківські (міжбанківські), міжнародні, клірингові, укрупнені, централізовані, бюджетні, планові тощо. Осн. формами безготівкових Р., що застосовуються в Україні, є акредитивна, вексельна, інкасова, а також за гарант, зобов'язаннями та чеками. Порядок та умови застосування цих форм визначаються Законом «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (2001) і спец, нормат.-прав. актами НБУ. Відповідно до чинного зак-ва Р. здійснюються за допомогою і на основі: платіжного доручення, платіжної вимоги — доручення, розрахункового чека, платіж, вимоги, банк, платіж, карток та ін. дебетових і кредитових платіж, інструментів, що передбачені законами, актами НБУ та звичаями ділового обороту або застосовуються у міжнар. банк, практиці.

Сторони в договорі мають право обрати будь-який вид безготівкових Р. на свій розсуд. За безготівковими Р. усі платежі провадяться через установи банків шляхом перерахування належних сум з рахунку платника на рахунок одержувача або шляхом заліку взаєм, зобов'язань і грош. претензій. Платежі здійснюються у межах наявних коштів на рахунку платника. В разі потреби банк може надати платникові кредит для здійснення Р. Установи банків забезпечують Р. відповідно до зак-ва та вимог клієнта на умовах договору про розрахункове обслуговування. Цей договір повинен містити реквізити сторін, умови відкриття і закриття рахунків, види послуг та відповідальність за їх невиконання, а також умови припинення договору. Прав, засади здійснення розрахункових операцій визначаються нормами гл. 74 ЦивК України, ст. 341 ГК України, Законами України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (1994), «Про банки і банківську діяльність» (2000), «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (2001), ін. актами зак-ва та нормат. док-тами НБУ, а також відповід. міжнар.-правовими актами з питань Р.

Див. також Міжнародні розрахунки, Переказ грошей, Розрахунки в іноземній валюті. Літ.: Банк, право України. К., 2000; Фін. послуги України, т. 1-6. К., 2001.

В. П. Нагребельний, Г. Ю. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази