Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вітт-водок arrow ВНУТРІШНЯ ЛІНГВІСТИКА
   

ВНУТРІШНЯ ЛІНГВІСТИКА

мікролінгвістика - розділ мовознавства, який вивчає мовні одиниці й відношення між ними. Не враховує зовнішньо лінгвістичних (екстралінгвістичних) факторів (їх розглядає зовнішня лінгвістика). В. л. досліджує мову як систему відношень, що складається з ряду підсистем (мікросистем). На виробленні такого підходу позначилося вчення Ф. де Соссюра, за яким мова є системою суто лінгвістичних відношень. На сучасну системну будову В. л. впливає множин теорія. Вивчення мови без урахування екстралінгвістичних чинників і навіть смислу аналізованих текстів характерне для деяких представників дескриптивної лінгвістики (3. Гарріс) і дат. структуралізму (Л. Єльмслев).

Літ.: Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. Пер. с франц. М., 1977.

Ф. О. Нікітіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази