Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сусп-сяр arrow СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ
   

СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ

відносини між людьми, що складаються в процесі їх екон., соціального, політ., культур. життя і діяльності. В широкому розумінні — це "всі відносини, в яких люди перебувають один з одним" (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори т. 4, с. 290); у вузькому — відносини між людьми як представниками соціальних спільностей — націй, класів суспільним, соціальних верств або груп, а також відносиш! між країнами. В першому значенні С. в. відрізняють від відносин у природі, у другому — від особистих відносин, у яких істотними є й індивідуальні якості людей, що вступають у них. С. в. визначають суттєві сторони особистих відносин між індивідами. С. в. на відміну від природних завжди опосередковуються предметними продуктами творчої діяльності їхніх учасників — засобами взаємодії людей з природою та одного з одним. Завдяки всебічній предметно-діяльній опосередкованості С. в. можуть розвиватися без біол. еволюції їхніх учасників, тобто соціально-історично. Характер С. в. визначається насамперед рівнем розвитку і характером продуктивних сил суспільства. Найменш опосередковано продуктивні сили зумовлюють характер матеріальних, насамперед виробничих С. в., які визначають соціально-класову будову суспільства, об'єктивні інтереси соціальних спільностей і груп, що формуються ними. Таким чином, виробничі відносини є первинними, базисними, що визначають характер вторинних, надбудовних С. в.— ідеологічних (політ., правових, моральних, релігійних та ін.), що складаються між людьми як носіями відповідних класових, соціально-групових поглядів і уявлень. Для кожної суспільно-екон. формації С. в. історично-конкретні й специфічні. Розвиток С. в. має діалектичний характер; періоди поступових еволюц. змін (у межах однієї суспільно-екон. формації) перериваються процесами стрибкоподібних, революц. перетворень. Соціалістична революція кладе початок свідомій, планомірній побудові С. в. відповідно до наук. розуміння об'єктивних законів їхнього функціонування й розвитку. В СРСР уперше в історії були сформовані соціалістичні С. в., основу яких складають державна (загальнонародна) і колгоспно-кооперативна форми власності на засоби виробництва. Розвиток С. в. в СРСР здійснюється планомірною творчою діяльністю робітн. класу, усього рад. народу під керівництвом КПРС і спрямований на побудову безкласового суспільства.

Літ.: Актуальные проблемы теории общественных отношений. М., 1978: Общественные отношения. Вопросы общей теории. М. 1981.

В. Є. Хмелько.

 

Схожі за змістом слова та фрази