Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ
   

МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

- 1) форма безпосеред. волевиявлення жителів — членів тер. громади шляхом ініціювання розгляду відповідною місц. радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування; 2) право жителів — членів тер. громади ініціювати розгляд у місц. раді будь-якого питання, віднесеного до відання цієї громади. В Україні інститут М. і. запроваджено Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997). Предметом М. і. можуть бути питання, пов'язані з управлінням майном, що перебуває у комунал. власності; затвердження програм соціально-екон. і культур, розвитку; встановлення місц. податків і зборів; утворення, реорганізація та ліквідація комунал. підприємств, установ, організацій тощо. М. і. — важливе джерело інформації, необхідної органам місц. самоврядування для виявлення актуальних проблем відповідних територій і координації напрямів і видів своєї діяльності, виходячи з інтересів жителів — членів тер. громад. Право на внесення М. і. можуть мати члени відповідної тер. громади, їх групи, органи самоорганізації населення, підтримані мешканцями місц. осередки політ, партій. Громад, ініціатива у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд чи прийняття органом місц. самоврядування рішення, вжиття відповідних заходів, виконання певної суспільно значущої програми подається на розгляд відповідної ради. Порядок внесення М. і. на розгляд ради визначається представн. органом місц. самоврядування або статутом тер. громади. М. і., внесена на розгляд ради в установленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань М. і. Рішення ради оприлюднюється у порядку, встановленому представн. органом місц. самоврядування або статутом тер. громади. Як правило, оприлюднення рішення відбувається шляхом його опублікування у місц. пресі, видання відомчого бюлетеня ради або вивішування публіч. оголошень у певних місцях на тер. громади.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази