Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВОЛИНСЬКИЙ СТАТУТ
   

ВОЛИНСЬКИЙ СТАТУТ

Другий Литовський статут 1566 — кодекс феод, права Великого князівства Литовського, прийнятий Віденським сеймом 1565—66. Набув чинності 26.1 1566. Став результатом боротьби середньої шляхти князівства за розширення своїх політ, прав. Остаточно утвердив ідею станово-шляхетської д-ви і сприяв реалізації інтересів панівної верстви, радикально реформував систему органів влади та управління. Напередодні Люблінської унії ?569 права привіл. стану Литви в гол. рисах зрівнялися зі становими пільгами у Польщі. Зокрема, було створено повіт, шляхет. корпорації — сеймики, унормовано обрання шляхтою повіт, урядників і суддів, затверджено єдину для шляхти та магнатів суд. систему, в т. ч. розроблено виборне зем. судочинство та запроваджено підкоморські суди для вирішення межових спорів феодалів. Важливе значення для імунізації шляхет. маєтків мали також: звільнення від сплати мита; дозвіл на вільне, не контрольоване д-вою відчуження землеволодіння усіх типів, у т. ч. згідно із заповітом; визнання за феодалами закон, права на всі типи землеволодіння, що перебували у їхній власності.

В. с. складається з кількох частин: Нільський привілей 1564 та промульгація 1566, текст власне Статуту, Київський земський привілей 1551, Віденські привілеї 1563 та 1565. Текст власне Статуту містить 14 розділів, поділених на 366 артикулів. Порівняно з Першим Литовським статутом 1529 додано розділ про тестаменти, 24 артикули до розділу про права шляхти, 40 артикулів до розділу про суди, 27 артикулів до розділу про гвалти. У період своєї чинності надрукований не був. Зберігся в україно- та поль-ськомовних списках. Див. також Литовські статути.

Літ.: Временник Имп. Моск. об-ва истории и древностей российских, т. 23. М., 1843; Piekosiriski F. Archiwum Komisji Prawniczej. Krakow, 1900; Второй Лит. статут 1566 года. М-лы Респ. науч. конференции, посвященной 425-летию Второго статута. Вильнюс, 1993.

К. А. Вислобоков.

 

Схожі за змістом слова та фрази