Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КУЛЬТУРНІ ПРАВА
   

КУЛЬТУРНІ ПРАВА

- група конст. прав і свобод людини і гр-нина, спрямованих на забезпечення культур, і духовних потреб особи. В Україні до цих прав належать право на освіту (ст. 53 Конституції) та свобода літ., худож., наук, і тех. творчості, право на результати своєї інтелектуал., творчої діяльності (ст. 54 Конституції). Згідно з конст. нормами України кожен має право на освіту. При цьому повна заг. середня освіта є обов'язковою. Д-ва забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної заг. середньої, проф.-тех., вищої освіти в держ. і комунальних навч. закладах; розвиток дошкільної, повної заг. середньої, позашкільної, проф.-тех., вищої і післядиплом. освіти, різних форм навчання, надання держ. стипендій та пільг учням і студентам. Гр-ни мають право безоплатно здобути вищу освіту в держ. і комунальних навч. закладах на конкурс, основі. Гр-нам, які належать до нац. меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у держ. і комунальних навч. закладах або через нац. культурні т-ва.

Конст. право на освіту деталізується у поточ. зак-ві, серед якого особливе значення має Закон України «Про освіту» (1991), згідно з яким право на освіту забезпечується розгалуженою мережею навч.-вих. закладів різних форм власності та з різними формами організації навчання. Визначаються осн. принципи освіти, а саме: доступність освіти у держ. навч. закладах; гуманізм і демократизм; пріоритет загальнолюд. духовних цінностей; науковість системи освіти, її незалежність від політ, партій, ін. громад, і реліг. організацій. Закон встановлює єдину систему освіти, яка включає дошкільне виховання, заг. середню освіту, профес. освіту, вищу освіту, післядипломну підготовку, аспірантуру, докторантуру, підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів, позашкільне навчання та виховання і самоосвіту.

Свобода літ., худож., наук, і тех. творчості та право на результати своєї творчої діяльності мають на меті створення умов для найповнішого вияву своїх творчих здібностей і покликані забезпечити гр-нам України: можливість проводити вільні, тобто неконтрольовані д-вою та ін. структурами, н.-т. дослідження, заняття літ., худож. та будь-якою ін. творчою діяльністю; можливість користуватися підтримкою д-ви у здійсненні творчої діяльності; недоторканність автор, прав, тобто неможливість використання або розповсюдження результатів творчої діяльності гр-нина без його згоди, за винятком випадків, встановлених законом. Реалізація цих прав і можливостей регламентується рядом галузей нац. зак-ва, передусім цив. і трудовим. Загальновизнані правові основи змісту й порядку реалізації культур, прав містяться у Загальній декларації прав людини 1948, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966, ряді ін. міжнар.-правових актів.

С. Л. Лисенков.

 

Схожі за змістом слова та фрази