Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОЛОНГАЦІЯ
   

ПРОЛОНГАЦІЯ

(франц. prolongation, від лат. prolongare — продовжувати) — 1) Продовження дії договору понад передбачені при його укладанні строки. Здебільшого застосовується у міжнар. -прав. практиці, кред. правовідносинах та при операціях з цінними паперами. Здійснюється, як правило, двома способами: а) шляхом укладання спец, пролонгаційної угоди, протоколу тощо про продовження дії договору на певний строк; б) шляхом включення умови щодо продовження дії договору безпосередньо в його текст. У цьому випадку зазвичай має місце т. з. автоматична П., коли договором передбачається: якщо жодна із його сторін не заявить про відмову від договору за обумовлений час до закінчення строку його дії, то він автоматично вважається продовженим на певний, зазначений у його тексті строк і на тих самих умовах. У міжнар.-прав, практиці П. здійснюється на визначений або невизначений період часу за спец, згодою учасників договору, оформленою протоколом, обміном нотами тощо, чи автоматично за наявності в договорі відповід. положень про П. 2) Продовження строку платежу по векселю (П. векселя). Широко використовується у вексел. обігу і може здійснюватися у силу закону (див. Вексельне право) або за домовленістю між векселедержателем і платником (договірна П. векселя). П. векселя за законом виникає при настанні обставин, які об'єктивно перешкоджають пред'явленню векселя до оплати (напр., дія непереборної сили), або в разі опротестування векселя у встановленому порядку (див. Протест векселя). Договірна П. векселя поділяється на просту, пряму (кваліфіковану) і побічну: проста здійснюється за домовленістю між векселедержателем і платником про призупинення на деякий час виконання вексел. зобов'язання без зміни встановленого строку платежу; пряма (кваліфікована), проводиться встановленням нового строку платежу шляхом виправлення (зміни) тексту векселя; побічна відбувається шляхом заміни старого векселя на новий з пізнішим строком платежу.

Літ.: Талалаев А. Н. Право междунар. договоров. М., 1985; Вексель в Україні. К., 1997; Зобов'язальне право: теорія і практика. К., 1998; Банківське право України. К., 2000. В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази