Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ
   

ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ

- захід правового впливу щодо порушників труд. дисципліни. Види та порядок накладення Д. с. регулюються ст. 147—152 Кодексу законів про працю України та ін. законод. актами. За заг. правилом власник або уповноважений ним орган має право вжити до працівника за порушення труд, дисципліни тільки один із заходів Д. с. — догану або звільнення. Зак-вом, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окр. категорій працівників і ін. Д. с. Звільнення як Д. с. застосовується: за системат. невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на працівника трудовим договором, правилами внутр. труд, розпорядку, якщо до нього вже застосовували заходи дисциплінарного чи громад, стягнення; за прогул; за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркот. або токсич. сп'яніння; за розкрадання (у т. ч. дрібне) майна власника, яке встановлено вироком суду, що набув законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адм. стягнення чи вжиття заходів громад, впливу (п. З, 4, 7, 8 ст. 40 КЗпП).

Д. с. накладає орган, якому надано право приймати на роботу (обирати, затверджувати, призначати на посаду). На працівників, які несуть відповідальність дисциплінарну згідно зі статутами, положеннями та ін. актами зак-ва про дисципліну, Д. с. можуть накладати також вищестоящі органи. Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки органом, який їх обрав, і тільки з підстав, передбачених зак-вом. Д. с. застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення дисциплінарного проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчас. непрацездатністю або перебування його у відпустці. Д. с. не може бути накладене пізніше як через 6 місяців від дня вчинення проступку.

До застосування Д. с. власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника труд, дисципліни письм. пояснення. За кожне порушення труд, дисципліни може бути накладене лише одне Д. с. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. Стягнення оголошується у наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку. Він може оскаржити Д. с. у порядку, встановленому чинним зак-вом. Якщо протягом року з дня накладення Д. с. до працівника не буде застосоване нове Д. с, то вважається, що він не мав Д. с. Якщо працівник не допустив нового порушення труд, дисципліни і, до того ж, виявив сумлінність у праці, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку Д.с. заходи заохочення до працівника не застосовуються. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладення Д. с. передати питання про порушення труд, дисципліни на розгляд труд, колективу або його органу.

О. Т. Барабаш, Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази