Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бакт-бан arrow БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
   

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

-форма бухгалтерської звітності, яка відображає в грошовому виразі стан господарських засобів за складом їх і використанням, джерелами надходження їх та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин - активу і пасиву. В лівій частині таблиці (актив) зазначають склад госп. засобів, розміщення і використання їх; у правій (пасив) - наводять перелік джерел формування (створення) та цільового призначення тих коштів г-ва, що зафіксовані в активі. Оскільки актив і пасив балансу відображають ті самі кошти, підсумки їх мають дорівнювати один одному. Б. б. складають звичайно за станом на поч. місяця, кварталу, року. В СРСР для всіх підприємств, орг-цій і установ різних галузей нар. г-ва встановлено єдину форму Б. б., затверджену М-вом фінансів СРСР і ЦСУ СРСР. Балансові показники стану окремих видів коштів та їхніх джерел наз. балансовими статтями. Статті в Б. б. систематизовано за групами й розділами. Є три види групування коштів та їхніх джерел у балансі: за сферою сусп. виробн.; за способом передачі вартості створеному сусп. продуктові, роботам та послугам; за цільовим призначенням джерел. Найпоширеніший третій спосіб групування. Він грунтується на тому, що всі кошти в кожній ланці нар. г-ва використовують тільки на ті заходи, для здійснення яких вони призначені. Виходячи з цього, всі джерела, вказані в пасиві балансу, групують за цільовим призначенням їх. Проти кожної групи джерел певного цільового призначення в активі зазначають ті кошти, в які вони втілені. Дані балансу, згруповані тим чи ін. способом, повніше характеризують економіку г-ва і дають можливість одержати багато важливих екон. показників про розміщення і цільове використання коштів.

П. М. Скрипник.

 

Схожі за змістом слова та фрази