Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІТОПИС БИХОВЦЯ
   

ЛІТОПИС БИХОВЦЯ

«Хроніка Биховця» - пам'ятка історіографії, літ. та культур, спадщини укр., білорус, та лит. народів. Оригінал не зберігся, дійшов у списку кін. 16 ст. Авторство невідоме. Був власністю урядовця Олександра Биховця (звідси й назва). Л. Б. вмішує редакції рукописних зб. західнорус. літописів, складених у часи перебування укр. і білорус, земель у складі Лит.-Рус. д-ви. До джерел Л. Б. відносять нар. оповіді, більш ранні хроніки, які стверджують про походження лит. народу від Палємона Римського, держ. записи, волинські відомості з Іпатіївської хроніки, місц. повідомлення, а також доступні тогочас. історіографам київські, подільські, смоленські та московські док-ти. Л. Б. вважають першою спробою написання історії Великого князівства Литовського. Він охоплює події від найдавніших часів до поч. 16 ст. У період загострення відносин між Литвою і Польщею напередодні Люблінської унії 1569літописці намагалися довести походження династії лит. князів від давніх римлян, зокрема великого кн. Гедиміна від рим. імп. Августа. Докладно описано державотв. діяльність князів Вітовта, Кейстута, Ольгерда. Ягайла. Це дає можливість припускати, що самі оповідачі були очевидцями подій.

В оповіді «Про Подільську землю» описано захоплення у серед. 14 ст. Поділля лит. князями — братами Кирилтовичами. «Похвала про Великого князя Вітовта» пройнята ідеями нац.-політ. незалежності та патріотизму. Л. Б. дає можливість простежити, як зі змінами в правовому, політ, і міжнаціональному становищі Литви відбувалися відповідні зміни і на укр. землях, які входили до її складу.

Літ.: Полн. собр. рус. летописей, т. 32. М., 1975.

І. Ф. Сидорова.

 

Схожі за змістом слова та фрази