Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

— в Україні об'єднання гр-н віком від 14 до 28 років, метою яких є діяльність, спрямована на задоволення та захист своїх закон, соціальних, екон., творчих, духовних та ін. спільних інтересів. Особливості орг. і правових засад утворення та діяльності М. г. о. і держ. гарантії забезпечення їх діяльності визначаються Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1998). М. г. о. утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності і гласності. Засновниками М. г. о. можуть бути гр-ни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на закон, підставах, які досягли 15-річного віку. Членами М. г. о. можуть бути особи віком від 14 до 28 років. Особи ст. віку можуть бути членами М. г. о. за умови, якщо їх кількість у цих орг-ціях не перевищує третину заг. кількості членів; у складі виб. органів М. г. о. кількість осіб ст. віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

М. г. о., їх спілки користуються правами, наданими їм Законами України «Про об'єднання громадян» (1992), «Про молодіжні та дитячі громадські організації», ін. законод. актами. Молодіжні орг-ції та їх спілки не можуть утворювати та вступати у виб. блоки.

Молодіж. рух в Україні координується Укр. нац. к-том молодіж. орг-цій, який є незалежною не-уряд. організацією і має статус всеукр. спілки молодіж. та дит. громад, орг-цій. Органи викон. влади та органи місц. самоврядування залучають М. г. о. до розробки і обговорення проектів рішень з питань держ. політики щодо дітей та молоді. ВР України при затвердженні Держ. бюджету України передбачає у ньому окр. рядком видатки на підтримку спілки, членами якої є більшість зареєстрованих всеукр. молодіж. та дит. громад, орг-цій, а також обл., АР Крим, київських та севастопольських міських спілок молодіж. та дит. громад, орг-цій, діяльність яких спрямовується на забезпечення соціального становлення та розвитку молодих гр-н. При затвердженні місц. бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм молодіж. організацій. М. г. о., їх спілки, які одержують фін. або ін. матеріальну підтримку, зобов'язані подавати звіти про цільове використання фін. і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у строки,

встановлені цими органами.

Н. П. Гаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази