Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
   

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

— в Україні право володіння, користування і розпоряджання природними ресурсами, закріплене в нац. зак-ві. За Конституцією України та ЦивК України суб'єктом П. в. на п. р. є Укр. народ. Зокрема, земля, її надра, атм. повітря, водні та ін. природні ресурси, які знаходяться у межах тер. України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є власністю Укр. народу (ст. 13 Конституції). Від його імені права власника здійснюють органи держ. влади та органи місц. самоврядування. Конституція, а також ЦивК (ст. 324) передбачають, що кожний гр-нин має право користуватися об'єктами П. в. на п. р. відповідно до закону. Питання П. в. на п. р. розкрито у кодексах — ЦивК України, ЗК України, ЛК України, ВК України, КпН України, Законах України «Про власність» (1991) та «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про природно-заповідний фонд України» (1992), «Про охорону прав на сорти рослин» (1993), «Про виключну (морську) економічну зону України» (1995), «Про рослинний світ» (1999), «Про тваринний світ» (2001). Відповідно до ЗК України земля — осн. нац. багатство, що перебуває під особливою охороною д-ви. За ЗК земельні ділянки можуть перебувати у держ., комунал. і приват, власності. Води, ліси і надра є об'єктами переважно державної і комунал. власності. В окр. випадках зем. ділянки ліс. фонду заг. площею до 5 га у складі угідь сел., фермерських та ін. господарств, а також замкнені природні водойми заг. площею до 3 га можуть передаватися у приватну власність. Особливим об'єктом права власності є атм. повітря. Внаслідок газопод. стану воно не може бути суто нац. надбанням. Цей фактор має враховуватися при визначенні права власності на атм. повітря. Спец, правовий режим встановлено і щодо об'єктів природно-заповідного фонду України. Цей фонд як такий, що має вел. природо-охор. цінність, належить до нац. надбання і не підлягає приватизації. Щодо нього встановлено особливий режим охорони, відтворення і використання.

До об'єктів П. в. на п. р. належать відповідні ресурси на тер. власне України, а також у межах її конт. шельфу та виключної (морської) екон. зони. Режим користування цими ресурсами встановлено нормами міжнар. права і нац. зак-ва України.

Див. також Природокористування.

Літ.: Шемшученко Ю. С. Прав, проблемы экологии. К., 1985; Бринчук М. М. Прав, охрана атм. воздуха. М., 1985; Семчик В. І. Право власності за Конституцією України. К., 1997; Костицький В. Екол. зак-во України. К., 1998.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази