Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОРАЛЬНА ШКОДА
   

МОРАЛЬНА ШКОДА

- шкода, заподіяна особі поведінкою ін. особи або осіб, яку можна характеризувати як неетичну — таку, що суперечить системі поглядів і уявлень, які регулюють поведінку людей у сусп-ві. Під М. ш. розуміють також страждання, заподіяні працівникові внаслідок фіз. або псих, впливу, що спричинило погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, ін. негат. наслідки морального характеру (ст.12 Закону України «Про охорону праці», 1992). Відповідно до чинного зак-ва М. ш. може полягати: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в т. ч. інтелектуал.), прав, наданих споживачам, ін. цив. прав, у зв'язку з незакон, перебуванням під слідством і судом, у порушенні норм, життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громад, життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні ін. негат. наслідків.

Порядок відшкодування М ш. визначається зак-вом: гл. XV Кодексу законів про працю України, гл. З, 4, 5, 15, 16 Цивільного процесуального кодексу України, Правилами відшкодування власником підприємства, установи та організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним труд, обов'язків (затв. КМ України 23.VI 1993), пост. Пленуму ВС України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.III 1995, ін. нормат. актами. М. ш. відшкодовується особі, права якої були порушені. Близькі родичі цієї особи права на відшкодування М. ш. не мають, крім випадків, коли такими діями безпосередньо були порушені й їхні права. Обов'язок по відшкодуванню М. ш. покладається на винних осіб незалежно від того, чи була заподіяна потерпілому майнова шкода та чи відшкодована вона. Розмір відшкодування М. ш. визначається за домовленістю сторін, а при недосягненні згоди — судом чи ін. органом, уповноваженим розглядати відповідні справи. М. ш. відшкодовується особою, яка її заподіяла, або д-вою у грош. чи ін. матеріальній формі незалежно від відшкодування матеріальної шкоди.

Л. О. Кузнецова.

 

Схожі за змістом слова та фрази