Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АГРАРНЕ ПРАВО
   

АГРАРНЕ ПРАВО

— комплексна галузь права, якою регулюються сусп. відносини, що складаються у процесі виробництва сільсько госп. продукції, її переробки, зберігання і реалізації. Ця галузь сформувалася у результаті трансформації колгоспного права у сільськогосподарське, а останнього — в аграрне у зв'язку з ускладненням і змінами в характері відповідних сусп. відносин у системі агропром. інтеграції. Певне значення тут мали і зміни у співвідношенні форм власності в с. г. України. Нормативною базою А. п. є аграрне законодавство. Його головні джерела — Конституція України, Земельний кодекс України, Закони України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (1990), «Про селянське (фермерське) господарство» (1991), «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (1992), «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997) тощо. Метою А. п. є забезпечення високопродукт. функціонування АПК країни в цілому та його конкр. суб'єктів — сільськогосп. підприємств і об'єднань, селянських (фермерських) господарств та підсобних господарств гр-н. Крім того, А. п. спрямоване на забезпечення охорони і раціонального використання землі як осн. засобу виробництва в с. г. Предметом А. п. є комплекс тісно пов'язаних між собою аграрних відносин (земельних, майнових, трудових, організаційно-управлінських та ін.) у сфері госп. діяльності по вирощуванню, переробці, зберіганню і реалізації сільськогосп. продукції. Комплексним є і метод А. п. Це — комбінація методів цивільного, земельного, трудового, адміністративного та деяких інших галузей права. Слід розрізняти А. п. як галузь права і А. п. як галузь науки та навч. дисципліну. Наука А. п. вивчає категоріальні поняття, принципи, предмет і метод А. п., права та обов'язки суб'єктів аграрних відносин, гарантії їх забезпечення тощо. Навч. курс «Аграрне право» дає заг. знання про зміст і характер цієї галузі права.

Літ.: Нові форми сільськогосп. в-ва: орг.-правові питання. К., 1994; Аграрне право України. К., 1997. в. і. Семчик, ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази