Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
   

НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

- одержання громадянства відповідно до визначених Законом «Про громадянство України» (2001) підстав. За ним громадянство України набувається: а) за народженням; б) за територіальним походженням; в) внаслідок прийняття до громадянства України; г) внаслідок поновлення у громадянстві України; д) внаслідок усиновлення; е) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування; є) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; ж) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; з) внаслідок встановлення батьківства; і) за ін. підставами, передбаченими міжнар. договорами України. Н. г. У. за народженням. Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були гр-нами України, є громадянином України. Особа, що народилася на тер. України від осіб без громадянства, які на закон, підставах проживають на тер. України, є гр-нином України. Особа, що народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на закон, підставах проживають на тер. України, і не набула за народженням громадянства ін. д-ви, є гр-нином України. Особа, що народилася на тер. України від іноземців, які постійно на закон, підставах проживають на тер. України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, є гр-нином України. Особа, що народилася на тер. України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, й не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є гр-нином України. Особа, що народилася на тер. України від іноземця і особи без громадянства, які постійно на закон, підставах проживають на тер. України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є гр-нином України. Новонароджена дитина, знайдена на тер. України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є гр-нином України. Особа, яка має право на Н. г. У. за народженням, є гр-нином України від моменту народження. Н. г. У. за територіальним походженням. Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16.VIІ 1990 на території, яка стала тер. України відповідно до ст. 5 Закону «Про правонаступництво України» (1991), а також на ін. територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Української Радянської Соціалістичної Республіки, Карпатської України, і є особою без громадянства або іноземцем, що взяв зобов'язання припинити іноз. громадянство, та подала заяву про Н. г. У., а також її діти реєструються гр-нами України. Дитина, яка нар. чи постійно проживала на тер. УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій цієї статті) й є особою без громадянства, реєструється гр-нином України за заявою одного з батьків або опікуна чи піклувальника. Дитина, що нар. на тер. України від батьків, які є іноземцями, і набула за народженням громадянство іншої д-ви або держав, яке було припинене, реєструється гр-нином України за клопотанням одного з батьків або опікуна чи піклувальника.

Прийняття до громадянства України (див. окр. статтю).

Поновлення у громадянстві України (див. окр. статтю).

Н. г. У. дітьми внаслідок усиновлення. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства й яку усиновляють ф-ни України або подружжя, один з якого є гр-нином України, а другий — особою без громадянства, стає гр-нином України від моменту набуття чинності рішення про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном. Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є гр-нином України, а другий — іноземцем, стає гр-нином України від моменту набуття чинності рішення про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном. Н. г. У. внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування ф-н України або осіб, одна з яких є гр-нином України, а друга — особою без громадянства, стає гр-нином України від моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування. Дитина, яка проживає на тер. України та є особою без громадянства або іноземцем і над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одна з яких є гр-нином України, а друга — іноземцем, стає гр-нином України від моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування, якщо вона у зв'язку з встановленням опіки чи піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується у держ. дит. закладі України, що по відношенню до неї виконує обов'язки опікуна чи піклувальника, або в дит. будинку сімейного типу, якщо хоча б один з батьків-вихователів є гр-нином України, стає гр-нином України від моменту влаштування до такого закладу, за умов, якщо її батьки померли, позбавлені батьк. прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими. Н. г. У. особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України. Іноземець або особа без громадянства, що проживають в Україні на закон, підставах, визнані судом недієздатними, над якими встановлено опіку гр-нина України, набувають громадянства України від моменту набуття чинності рішенням про встановлення опіки. Н. г. У. дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є гр-нином України, а другий є особою без громадянства, реєструється гр-нином України за клопотанням того з батьків, який є гр-нином України. Дитина, яка є особою без громадянства, один з батьків якої є гр-нином України, а другий — іноземцем, реєструється гр-нином України за клопотанням того з батьків, який є гр-нином України. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, батьки якої перебувають у громадянстві України, реєструється гр-нином України за клопотанням одного з батьків. Н. г. У. дитиною внаслідок встановлення батьківства. У разі встановлення батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнається гр-нин України, дитина незалежно від місця її нар. та місця пост, проживання стає гр-нином України. Н. г. У. дітьми віком від 15 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази