Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖНАРОДНІ ПАКТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
   

МІЖНАРОДНІ ПАКТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

— багатосторонні міжнародні угоди, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН. 16.XII 1966 на підставі Загальної декларації прав людини. До них належать Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права і Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Присвячені комплексній міжнар.-правовій регламентації прав людини.

СРСР та ін. соціалістичні країни відіграли вирішальну роль у розробці положень пактів. Внаслідок їхньої послідовної боротьби до них включено ряд важливих положень про соціально-екон. права. ООН покладає на д-ви, які ратифікували ці пакти, юрид. обов'язки по додержанню проголошених прав. В обох пактах закріплено право народів на самовизначення і право вільно розпоряджатися своїми природними ресурсами. В Пакті про екон., соціальні та культур. права проголошено такі важливі права трудящих, як право на працю і безпечні умови праці, на відпочинок і оплачувану відпустку, на створення профспілок і проведення страйків, на соціальне забезпечення, на достатній рівень життя, на освіту, в т. ч. обов'язкову ї безплатну початкову освіту, на участь у культур. житті й користування результатами наук. прогресу тощо. В Пакті про громадянські та політ. права закріплено право кожної людини на життя, свободу і особисту недоторканність, на свободу думки, совісті і релігії, на мирні збори і свободу асоціацій, положення про рівність усіх перед законом і судами і право на рівний захист з боку закону, право брати участь у держ. справах, положення про необхідність заборони пропаганди війни і виступів на користь нац., расової або релігійної ворожнечі та ін. М. п. про п. л. СРСР ратифікував 16.Х 1973, УРСР — 19.Х 1973.

О. В. Зайчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази