Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ніз-новак arrow НОВА КРИТИКА
   

НОВА КРИТИКА

— напрям у літературознавстві ряду зарубіжних країн. Виник в англійській і американській літературній критиці в 20—30-х рр. 20 ст. і поширився (структуралізм) в європ. л-рах (Франція, Італія. ФРН). Теоретики "Н. к." (Дж. Рейсом, К. Брукс, Р. Барт та ін.) розглядають худож. твір як замкнену самодостатню структуру. Зміст твору вони виводять виключно з особливостей форми (слово, ритм, композиція, символіка і т. д.) поза соціально-політ., ідеологічним, культур.-істор. контекстом реальності, ігноруючи особистість автора. "Неокритики" певною мірою сприяли розвиткові поетики. Найбільшого впливу "Н. к." набула в 40—50-х рр., пізніше почала втрачати свої позиції. Рад. літературознавство розглядає "Н. к." як формалістичний напрям (див. Формалізм), що відображає кризисний стан бурж. ідеології й культури серед. 20 ст.

Літ.: Оленева В. О "новой критике" в США. В кн.: Элитарные представления об искусстве и современный мир. К., 1980.

Т. Н. Денисова.

 

Схожі за змістом слова та фрази