Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ
   

ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ

- назва укр. козац. д-ви за Гадяцькими статтями 1658, укладеними гетьманом І. Виговським і польс. урядом. У статтях Україна визнавалася д-вою зі статусом великого князівства, яке оголошувалося вільним краєм, об'єднаним з Польщею на таких самих правах, як і Велике князівство Литовське. Тер. В. к. Р. обмежувалася кордонами Черніг., Київ, і Брац-лав. воєводств. На Гадяцькій козац. раді 1658, де складено умови договору, укр. сторона наполягала на включенні до В. к. Р. також Волин., Поділ., Белз. і Руського воєводств, тобто більшості етн. укр. земель, однак не зуміла домогтися цього. За Гадяц. статтями Річ Посполита мала складатися з 3-х вільних республік, а король — обиратися трьома народами. Спільним мав бути і сейм (законод. влада). Нова Річ Посполита одержувала виходи до Чорного м., війни належало вести спільними силами. Гетьман Війська Запорізького ставав першим сенатором і цив. правителем В. к. Р. Він обирався козац. старшиною пожиттєво. Акти польс. уряду на тер. В. к. Р. могли діяти лише за умови, якщо вони не суперечили Гадяц. статтям. В. к. Р. формувало власний уряд, одержувало незалежний судоустрій (генеральний трибунал), власну фін. систему (скарбницю) тощо. Встановлювався 30-тисячний козац. реєстр, гетьман одержував право утримувати 10 тис. найманого (компанійського) війська. Без дозволу укр. уряду жодне військо не мало права входити на тер. В. к. Р., а при потребі прислане військо підлягало б гетьманові. Польс. магнатам і шляхті поверталися їхні маєтки, хоч і без права утримувати надвірні військ, команди; відновлювалися повинності укр. селянства. Церк. унія скасовувалася, мало бути лише дві церкви: православна і римо-католицька. Духівництво сх. віри одержувало право власного суду, його маєтностям забезпечувалася непорушність, церкви від уніатів мали перейти до православних; дозволялося вільно будувати церкви, монастирі, нижчі школи і шпиталі. Митрополит і 5 єпископів вводилися до сенату нарівні з римо-катол. єпископами. Давалося право відкрити дві академії з уні-версит. статусом. Без обмежень дозволялося засновувати середні навч. заклади (колегіуми), друкарні тощо.

Умови договору включали В. к. Р. як члена Речі Посполитої у давню, усталену систему міжнар. відносин. Річ Посполита вперше і формально, і по суті визнала укр. козац. д-ву рівноправним партнером. Залежність України від чужої держ. структури зберігалася лише номінально, водночас починалося творення власного держ. права, яке узгоджувалося зі звичаєвим, — передумови самост. державного існування. В Україні Гадяцький договір викликав невдоволення. Посполиті (селянство) не могли погодитися на повернення польської шляхти до своїх колишніх маєтків. Значну частину козац. старшини не задовольняв держ. статус В. к. Р.: втрата великого масиву укр. етн. земель і права на міжнар. зносини, зміна адм.-політ, козац. (сотенно-полкового) устрою і поновлення польського. Через втрату влади гетьманом І. Виговським 1659 Гадяц. статті чинності не набули і В. к. Р. як держ. утворення не оформилося.

Літ.: Шевчук В. Іван Виговський та Гадяцький трактат 1658 р. «Україна: наука і культура», в. 25. К., 1991; Мельник Л. Г. Боротьба за укр. державність (XVII ст.). К., 1995; Смолій В. А., Степанков В. С. Укр. держ. ідея XVII—XVIII ст.: проблеми формування, еволюції, реалізації. К., 1997.

О. І. Божко.

 

Схожі за змістом слова та фрази