Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОУСТРІЙ
   

СУДОУСТРІЙ

- судова система д-ви. В Україні С. визначено Конституцією і Законом «Про судоустрій» (2002) та ін. законод. актами. Цю систему становлять суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України. До судів заг. юрисдикції належать місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, Касаційний суд України, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України, який є найвищим суд. органом у системі судів заг. юрисдикції. Військові суди належать до заг. судів і здійснюють правосуддя у ЗС України та ін. військ, формуваннях, утворених відповідно до закону. В системі судів заг. юрисдикції виділяються господарські та ін. суди спеціалізовані. Чинний в Україні С. базується на закріплених у законі принципах правосуддя: здійснення його виключно судами; право на захист; рівність перед законом і судом; правова допомога при вирішенні справ у судах; гласність судового процесу; провадження судочинства держ. мовою; обов'язковість судових рішень; право на оскарження суд. рішення; колег, та одноособовий розгляд справ; самостійність суддів і незалежність суддів; недоторканність суддів; незмінюваність суддів; суддівське самоврядування. Зак-вом визначені порядок утворення і ліквідації суд. органів, призначення чи обрання професійних суддів тощо. Складовою частиною С. України є: кваліфікаційні комісії суддів заг. судів; кваліфікаційна комісія суддів військових судів; кваліфікаційні комісії суддів відповід. спеціаліз. судів; Вища кваліфікаційна комісія суддів України; Вища рада юстиції України; Державна судова адміністрація України; Академія суддів України, а також органи суддів, самоврядування.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази