Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow полян-поро arrow ПОЛЯРИЗАЦІЯ ДІЕЛЕКТРИКІВ
   

ПОЛЯРИЗАЦІЯ ДІЕЛЕКТРИКІВ

— стан діелектриків, при якому дипольний момент кожного елемента об'єму діелектрика відмінний від нуля (див. Диполь електричний). При П. д. на поверхні діелектрика (інколи і в його об'ємі) з'являються нескомпенсовані зв'язані електр. заряди. Здебільшого П. д. виникає під дією зовн. електр. поля. Причиною її може бути: а) зміщення електронів у атомах та іонах (електронна, або деформаційна, П. д.); б) зміщення іонів у твердих діелектриках з іонною кристалічною граткою (іонна П. д.); в) повертання дипольних молекул (орієнтаційна П. д.). Поляризація деяких діелектриків може виникати внаслідок дії ін. зовн. факторів, напр. мех. напружень (див. П'єзоелектрика). Існують діелектрики і з спонтанною (самочинною) поляризацією (див. Піроелектрика, Сегнетоелектрики), а також діелектрики, здатні тривалий час зберігати наелектризований стан (електрети). Кількісною характеристикою П. д. є вектор поляризації Р = dр/dV, де dр — геом. сума електр. дипольних моментів усіх частинок діелектрика в малому елементі його об'єму dV. У Міжнародній системі одиниць (СІ) вектор П. д. (інколи наз. просто П. д.) вимірюють у кулонах на метр квадратний (Кл/м2). При малих зовн. електр. полях в ізотропних (див. Ізотропія) діелектриках вектор Р збігається за напрямом і пропорційний вектору напруженості електр. поля Е в діелектрику. В анізотропних (див. Анізотропія) діелектричних кристалах Р утворює різні кути з Е (залежно від орієнтації Е відносно осей симетрії кристала).

 

Схожі за змістом слова та фрази