Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРУДОВІ СЕСІЇ НАРОДНОГО СУДУ
   

ТРУДОВІ СЕСІЇ НАРОДНОГО СУДУ

-спец. суд. установи в УСРР, які розглядали цив. справи з труд, найму і крим. справи про злочинне порушення Кодексу законів про працю. Згідно зі ст. 92 Положення про судоустрій УСРР 1922 при кожному губ. суді утворювалися особливі Т. с. н. с. у складі одного пост. нар. судді й двох пост, членів (одного — обраного губ. радою профспілок, другого — делегованого губ. відділом праці). Залучення до розгляду справ у труд, сесіях пост, членів суду, а не нар. засідателів, мало на меті посилити захист інтересів працівників, забезпечити зв'язок труд, сесії з профспілками та органами Наркомпраці УСРР на місцях і цим гарантувати справедливе вирішення труд, спорів. Т. с. н. с. діяли в такому самому порядку і за тими самими правилами, що й нар. суди. Заявляти позов, що випливав з труд, відносин, дозволялось як за місцем перебування відповідача, так і за місцем проживання позивача. Вироки і рішення Т. с. н. с. підлягали касац. оскарженню до губ. суду. В частині оскарження рішень Т. с. н. с. 1923 були встановлені деякі винятки з правил судочинства: 3-денний строк на подачу касац. скарги; скаржник-відповідач мав внести присуджену суму на користь позивача (робітника чи службовця) у депозит нар. суду (рад. держ. установи і підприємства від внесення таких сум звільнялися, якщо на керівників або інших відп. осіб не накладався штраф). Уповноваженому Наркомпраці РРФСР при РНК УСРР надавалося право вимагати будь-яку справу, розглянуту Т. с. н. с. У травні 1923 Т. с. н. с. почали утворюватися не лише в губернських і повітових, а й у тих районних центрах, де в них була потреба, для того щоб працівники могли захищати свої права за місцем проживання. З організацією Т. с. н. с. були ліквідовані дисциплінарні товариські суди, а також конфліктні комісії при місц. органах Наркомпраці. За Положенням про судоустрій УСРР 1925 Т. с. н. с. утворювалися для розгляду справ про злочинне порушення КЗпП та для розгляду індивід, і групових спорів між робітниками, службовцями та їх наймачами. їх утворювали у всіх окруж. центрах і окр. містах, де окруж. суд, окружна рада профспілок і, на їх подання, окруж. виконком визнавали це необхідним. Вони складалися з головуючого (нар. судді) й двох пост, членів (від окруж. ради профспілок) та відділу місц. пром-сті або від відділу місц. г-ва. Кандидати в члени труд, сесії виділялись окруж. радою профспілок і відповід. відділом окруж. виконкому та затверджувалися на посадах членів труд, сесії окруж. виконкомом на подання окруж. суду. Члени труд, сесії користувалися правами нар. суддів. Право їх дострок. відкликання належало окруж. виконкому, що їх затвердив, та організаціям, які їх делегували. Для оскарження рішень труд, сесій було встановлено 2-тижневий строк без будь-яких обмежень. У тих районах, де Т. с. н. с. не було, цив. і крим. справи розглядалися нар. судами.

Поступово кількість Т. с. н. с. зменшувалася. Згідно з Положенням про судоустрій 1929 вони утворювались у тих містах і пром. населених пунктах, де це вважав за потрібне окруж. суд за погодженням з окруж. радою профспілок та окруж. органом Наркомату праці. В інших місцевостях справи, підсудні Т. с. н. с, розглядали нар. суди у звичайному складі, додержуючи, проте, правил, установлених для труд, сесій. Т. с. н. с. діяли у складі нар. судді (головуючого) та двох пост, членів труд, сесії. Пост, членів виділяли окружна рада профспілок та відділ місц. пром-сті, а там, де не було цих установ, — відділ місц. г-ва. Членів Т. с. н. с. затверджувала строком на один рік президія окруж. виконкому.

З переходом республіки в 1930 на двоступеневу систему управління (район — центр) кількість Т. с. н. с. (перейменованих згодом на сесії нар. суду з охорони праці та в-ва) різко скоротилася, а за союз. Законом «Про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік» від 17.УІІІ 1938 їх утворення вже не передбачалося.

Літ.: Сусло Д. С. Історія суду Рад. України (1917-1967 рр). К., 1968; Хрестоматія з історії д-ви і права України, т. 2. К., 1997.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази