Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОБОЧИЙ ДЕНЬ
   

РОБОЧИЙ ДЕНЬ

— встановлена законом або на його основі тривалість праці працівника (робітника, службовця) протягом доби. Це кількість годин на добу, протягом яких працівник повинен виконувати обумовлену трудовим договором труд, функцію у роботодавця. Р. д. є невід'єм. складовою робочого часу як більш широкого поняття.

Як прав, явище Р. д. мас глибоке істор.-прав. і соціальне значення. Б-ба роб. класу і профспілок за скороч. тривалості Р. д. точилася не одне століття. У сучасних економічно розвинених країнах тривалість Р. д. не перевищує 8 год., що відповідає принципам Загальної декларації прав людини 1948 та Конвенції МОП про скорочення робочого часу до 40 годин на тиждень 1935 (ратиф. Україною 9.УІ 1956). З урахуванням зазначених міжнар.-прав, актів у ст. 50 КЗпП України встановлено, що норм, тривалість роб. часу не може перевищувати 40 год. на тиждень. При цьому вона залежить від видів роб. тижня (з одним чи з двома вихідними днями). За роб. тижня з одним вихід, днем тривалість Р. д. визначається з урахуванням загальної тривалості роб. часу — 40 год. на тиждень, при якому Р. д. становить 7 год., а в суботу — 5. За роб. тижня з двома вихід, днями Р. д. може тривати і більше 8 год., але з обов'язковим дотриманням 40-годинного тижня. Так, пост. КМ України «Про тривалість робочого дня працівників апарату органів державної виконавчої влади місцевих рад народних депутатів у зв'язку з встановленням 40-годинного робочого тижня» від 10.XIІ 1993 тривалість Р. д. для працівників апарату органів держ. викон. влади місц. рад нар. депутатів встановлено щодня, крім п'ятниці, по 8 год. 15 хв., а в п'ятницю — 7 год. при двох вихідних. Поряд з Р. д. нормальної тривалості зак-во України про працю передбачає скорочений і неповний Р. д. Скорочений Р. д. встановлюється з урахуванням: а) умов праці; б) фізіол. стану працівника; в) особливого характеру праці. Так, скорочений Р. д. згідно зі ст. 51 КЗпП встановлено для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. Для осіб віком від 16 до 18 років Р. д. не може перевищувати 6 год., а для працівників віком від 15 до 16 років — 4 год. з нормою відповідно 36 і 24 години на тиждень. Скорочений Р. д. передбачений і для працівників, чия труд, діяльність пов'язана з особливим характером праці, — це пед. і наук.-пед. працівники відповідно до Законів України «Про освіту» (1991), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1998), «Про вищу освіту» (2002), а також для мед. працівників та ін. категорій працівників, передбачених зак-вом. Прав, особливості має і неповний Р. д., який згідно зі ст. 56 КЗпП встановлюється на підставі закону як за обопільною домовленістю між працівником і роботодавцем при прийнятті на роботу або в період труд, діяльності, так і на вимогу окр. працівників, до яких належать вагітні жінки, жінки, котрі мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, або дитину, яка перебуває під їх опікою, а також особи, котрі здійснюють догляд за хворим членом сім'ї відповідно до мед. висновку. У всіх цих випадках роботодавець зобов'язаний на прохання зазначених осіб встановити неповний Р. д. Специфікою неповного Р. д. є і те, що залежно від волевиявлення сторін труд, договору він може бути встановлений і на невизначений строк, і на певний період. Працівники, котрі працюють неповний Р. д., користуються тими самими правами, що і працівники , які працюють на умовах нормального Р. д., тобто вони мають право на повну тривалість відпустки по виконуваній роботі, їм надається відпочинок у вихідні й святкові дні, винагорода за працю проводиться пропорційно до відпрацьованих годин при погодинній системі оплати праці, а при відрядній — залежно від кількості та якості виготовленої продукції. Час роботи зараховується до страхового (трудового) стажу як при повному Р. Д.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази