Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БЮДЖЕТНЕ ПРАВО
   

БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

- сукупність правових норм, які регулюють фін. відносини при визначенні бюдж. устрою, складу доходів і видатків держ. та місцевих бюджетів, принципів розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної системи д-ви, розмежуванні бюдж. повноважень між органами за-конод. і викон. влади та органами місц. самоврядування, а також встановлюють порядок складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звіту про їх виконання. Оскільки Б. п. — частина фінансового права, тому бюдж. правовідносинам властиві особливості фін. правовідносин, але вони виникають тільки в бюджетній діяльності і в них бере участь вужче коло суб'єктів, ніж в ін. фінансових відносинах. Суб'єкти бюдж. правовідносин: д-ва та адм.-тер. утворення; органи законод. та ви-кон. влади; органи місц. самоврядуваня та їхні викон. структури; держ. та муніцип. організації. Не є суб'єктами бюдж. правовідносин окремі г-ни, юрид. особи приват, або колект. форм власності, громад, орг-ції. їхні взаємовідносини з бюджетом опосередковуються через інші юрид. інститути (податкове, трудове, земельне право тощо). Бюджетні правовідносини виникають тільки на підставі акта про бюджет. В Україні — це Закон Верх. Ради про Державний бюджет, рішення місц. органу самоврядування, що приймаються на один рік. У зв'язку з цим бюджетні правовідносини діють тільки один рік, як правило, поновлюючись з 1 січня наступного року.

За характером відносин, які регулюються нормами Б. п., умовно ці норми поділяються на матеріальні і процесуальні. Матеріальні норми встановлюють бюдж. устрій, бюдж. систему, склад доходів і спрямування видатків, повноваження на одержання доходів і витрачання коштів. Процесуальні — встановлюють чітку процедуру проходження бюджету, а також складання, розгляду і затвердження звіту про його виконання. Б. п. тісно пов'язане з ін. розділами фін. права, особливо з розділами правового регулювання доходів, податків та видатків. Норми Б. п. поділяються на довготривалі і періодичні. Вихідні засади Б. п. визначаються Конституцією України та ін. законодавчими актами. Л. К. Воронова, Н. К. Ісаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази