Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ
   

ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

-термін, яким іноді позначають конкретне вивчення соціальних процесів шляхом збирання, систематизації й теоретичного осмислення соціальних фактів. Для бурж. E. с. характерні абсолютизація емпіричних методів конкретного соціологічного дослідження, відрив останнього від теорії, зведення його до констатації та описування фактів. Марксистсько-ленінська соціологія виходить з того, що різні рівні теор. і емпіричного аналізу в соціології взаємопов'язані, доповнюють і визначають один одного. їм притаманний єдиний підхід до вивчення суспільних явищ з погляду їхнього зв'язку з соціальним цілим, місця й ролі в системі суспільних відносин. Заг. і спец. соціологічні теорії методологічно й теоретично забезпечують можливість, глибину й результативність емпіричного аналізу. В свою чергу, емпіричні дослідження збагачують теорію. Конкретні соціологічні дослідження, які спираються на наук. методологію, органічно поєднують емпіричний і теор. аналізи, дають не просто опис фактів, а знання механізму діяння законів сусп. розвитку. Зростання ролі конкретних соціологічних досліджень у розвинутому соціалістичному суспільстві визначається потребами соціальної практики, а також розвитком засобів наук. пізнання, математики, статистики, соціальної психології, обчислювальної техніки.

Літ.: Андреева Г. М. Современная буржуазная эмпирическая социология. М., 1965: Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологических исследований. М., 1969; Ядов В. А. Социологическое исследование. М., 1972: Рабочая книга социолога. М., 1976.

О. О. Якуба.

 

Схожі за змістом слова та фрази