Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОТАЛІТАРИЗМ
   

ТОТАЛІТАРИЗМ

(франц. totalitarisme, від пізньолат. totalis, лат. totus — повний, увесь, цілий) — антидем. політ, режим, в умовах якого д-ва, політ, влада повністю підпорядковують собі сусп-во і особистість, усі сторони їх життєдіяльності, придушують права та свободи людини і гр-нина. Термін «тоталітаризм» був запроваджений у 20-х pp. 20 ст. Дж. Джентіле при обгрунтуванні політ, практики італ. фашизму. Набув поширення напередодні Другої світ, війни. Починаючи з 20-х pp. 20 ст., проблеми Т. розробляли: К. Шмітт, М. Хайдеггер, К. Поппер, X. Аренд, К. Фрідріх, 3. Бжезинський, Ф. Хайєк, Р. Арон, Ж. Желєв, М. Джилас та ін. Об'єктивно виникнення Т. зумовлене динамікою розвитку індустр. сусп-ва, яка кардинально вплинула на руйнування структур традиційного сусп-ва і формування масового сусп-ва. Суб'єктивні передумови Т. — соціальне відчуження населення і його прихильність до проектів радик. перевлаштування соціуму, що з'явилися у період між двома світ, війнами. Соціальною базою Т. стали маргін. та люмпеніз. групи і прошарки населення, найсприйнятливіші до пропаганди адаптованих тоталітарист. доктрин. Розрізняють два осн. різновиди Т.: праворадикалістський (фаш. Італія, нацист. Німеччина, франкіст. Іспанія) і лівоекстремістський (сталій, режим в СРСР). Для Т. характерні: всебіч. контроль за життям сусп-ва та особистості; однопарт. система і заборона діяльності опозиції; мілітаризація сусп. в-ва; централізація і бюрократизація влади; порушення прав і свобод особистості, контроль за засобами масової інформації; брутальне насадження вой овничої, антигуман. ідеології, закритість сусп-ва.

Поняття «тоталітаризм» використовується також для характеристики деспот, режимів в історії люд. цивілізації: правління династії Цинь у Давньому Китаї, Давньої Спарти, Рим. імперії часів Діоклетіана, правління династії Маур'ю у Давній Індії, правління династії Мейдзі в Японії, країн «соціалістичного табору», ряду латиноамер. країн (Нікарагуа періоду правління А. Сомоси та ін.), Іраку (періоду правління С. Хусейна) та ін. В сучас. умовах окр. риси Т., на думку дослідників цього явища, властиві політ, життю ряду держав з режимом одноособ. влади; вони також можуть виявлятися в різноманіт. формах у дем. країнах.

Літ.: Wolfe В. Communist Totalitarianism. Boston, 1956; Talmon J. L. The Origins of Totalitarian Democracy. N.Y., 1961; Revel J.-F. The Totalitarian Temptation. London, 1976; Желев Ж. Фашизм. Тоталитар. гос-во. М., 1991; Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992; Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993; Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996; Арендт X. Джерела тоталітаризму. К., 2002; Linz J. J. Totalitare und autoritare Regime. Berlin, 2003.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази