Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВА ПРОМОВА
   

СУДОВА ПРОМОВА

— частина суд. розгляду справи, в якій учасники процесу оцінюють докази та висловлюють свої міркування з питань, що вирішуються судом. У кримінальному процесі до С. п. належать промови прокурора, потерпілого та його законного представника, цив. позивача, цив. відповідача або їхніх представників, захисника підсудного та ост. слово самого підсудного.

С. п. передбачає дотримання певних правил. Учасники суд. розгляду мають право у С. п. посилатися тільки на ті докази, які досліджені в суд. засіданні. Суд не має права обмежувати промову учасників дебатів певним часом. Головуючий зупиняє учасників дебатів лише в тих випадках, якщо вони виходять за межі справи, що розглядається. Промовці рівні у своїх правах і процес, можливостях. Для обвинувача і захисника участь у дебатах судових є обов'язковою. Участь захисника не позбавляє права підсудного виступати у суд. дебатах, а участь у них прокурора не позбавляє права потерпілого на С. п.

Осн. частина промови включає: виклад факт, обставин справи, аналіз доказів, юрид. оцінку діяння, пропозицію конкр. рішення (кваліфікація, міра покарання, виправдувальний вирок), аналіз особистості підсудного, причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, тощо. У С. п. можуть використовуватися метафори, порівняння та ін. експресивні мовні засоби.

Літ.: Тимофеев А. Г. Судеб, красноречие в России. СПб., 1990; Рус. судеб, ораторы в известных уголов. процессах XIX в. Тула. 1997; Ивакина Н. Н. Основы судеб, красноречия. М., 2000; Плевако Ф. Н. Избр. речи. Тула, 2000; Суд. промови адвокатів України. К., 2000.

В. М. Тертишник.

 

Схожі за змістом слова та фрази