Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ МОП ПРО ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1949
   

КОНВЕНЦІЯ МОП ПРО ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1949

- міжнар.-правовий документ, прийнятий 32-ю сесією Ген. конференції Міжнародної організації праці (МОП) І. VIІ 1949 у м. Женеві (Швейцарія). Набула чинності 24. IX 1952. Станом на 2000 учасницями Конвенції є 94 д-ви, в т. ч. Україна (з 30.VI 1961). Мета Конвенції — гарантування трудящим швидкої і повної виплати заробітної плати, яка має бути захищена від будь-якої дискримінації.

Конвенція складається з преамбули і 27 статей. Термін «заробітна плата» означає будь-яку винагороду або заробіток, обчислюваний у грошах, що їх підприємець платить трудящому за працю (виконану або таку, яка має бути виконана), чи за послуги, які або виконані, або повинні бути виконані (ст. 1). Грош. зарплата виплачується виключно у валюті, яка має закон, обіг у даній країні. Виплата зарплати банк, чеками чи пошт, переказами, якщо це дозволяють компетентні органи влади, здійснюється тільки тоді, коли така форма виплати є звичайною або необхідною внаслідок особливих обставин, або якщо це передбачають колект. договір чи рішення арбітраж, органу, або якщо (за відсутності колект. договору чи арбітраж, рішення) заінтересований працівник погоджується на це (ст. 3). Часткова виплата зарплати натурою (за винятком спиртних напоїв або наркотиків) може бути дозволена згідно із зак-вом, колект. договором або рішенням арбітраж, органу в тих галузях пром-сті чи професіях, де така форма виплати є звичайною або бажаною, і якщо вона відповідає інтересам трудящого та його сім'ї, даючи йому певну користь, і становить справедливу і розумну вартість (ст. 4). Як правило, зарплата виплачується безпосередньо працівникові, за винятком тих випадків, коли інший спосіб її виплати передбачається зак-вом даної країни, колект. договором чи арбітраж, рішенням або коли існує згода на це самого працівника (ст. 5). Підприємцям забороняється у будь-який спосіб заважати трудящим вільно розпоряджатися своєю платнею (ст. 6).

Якщо на підприємствах існують крамниці для продажу необхід. товарів, Конвенція застерігає підприємців від примушування трудящих користуватися послугами крамниць. Товари в крамницях при підприємствах мають продаватися за справедливими і розумними цінами. Ці торг, заклади повинні функціонувати не з метою одержання підприємством прибутку, а в інтересах зайнятих на ньому трудящих, коли вони не мають доступу до ін. крамниць (п. 1 ст. 7). Вирахування із зарплати дозволяються лише за додержання умов та в розмірах, визначених зак-вом даної країни або встановлених колект. договором чи арбітраж, рішенням (ст. 8). Зарплата захищається від арешту тією мірою, якою це вважається необхідним для забезпечення утримання працівника та його сім'ї (п. 2 ст. 10). У разі банкрутства підприємства або ліквідації його в суд. порядку трудящі користуються щодо зарплати правом привілейованих кредиторів (п. 1 ст. 11). У документі врегульовані також питання періодичності виплати зарплати, днів і місця виплати, інформації, яка повинна доводитися до відома трудящих, введення санкцій та ін. заходів, спрямованих на забезпечення виконання положень Конвенції.

Літ.: Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнар. організацією праці. 1919-1964, т. 1. Женева, 1999.

Ю. І. Нипорко, М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази