Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГЕРАКЛІТ ЕФЕСЬКИЙ
   

ГЕРАКЛІТ ЕФЕСЬКИЙ

( бл. 540 до н. е., м. Ефес — бл. 480 до н. е.) — давньогрец. філософ. Твори Г. Е. збереглися лише фрагментами у працях пізніших авторів. Осн. твір «Про природу» включав розділи про Всесвіт, поліс, божество. Питання д-ви і права Г. Е. розглядав у зв'язку з викладом філос. проблем. Основою світу, його руху і розвитку, діалектич. протилежностей та їх єдності він називав вогонь. Міра вогню, на думку Г. Е., є основою усіх явищ і подій, всезагальною закономірністю, логосом світу. Наявність у світі протилежностей («війни») є причиною рабства й сусп. нерівності. Справедливість і правда, за Г. Е., випливають із світової закономірності, божественного логосу, котрий є джерелом усіх людських законів. Для його пізнання потрібна філософську мудрість. Г. Е. висловлюється проти демократії , яка, на його думку, є правлінням «нерозумних», «гірших». Разом з тим учений закликає до дотримання законів усім сусп-вом: «Народ повинен боротися за закон, як за свої стіни». Порушення законів має каратися. Фрагментарність висловлювань Ґ Е. і неоднозначність його політ.-правових ідей викликали й викликають суперечливі оцінки його вчення, проте незаперечними залишаються глибина мислення Г. Е. та його істотний вплив на дальший розвиток світової політ.-правової думки.

Геракліт Ефеський - leksika.com.ua

Літ.: Маковельский А. О. Досократики, ч. 1. Казань, 1914; Sinclair Т. A History of greek political thought. London, 1951; Материалисты Др. Греции. M., 1955; Hep-сссянц В. С. Полит, учения Др. Греции. М., 1979; История полит, и правовых учений. Древний мир. М., 1985.

Н. С. Прозорова.

 

Схожі за змістом слова та фрази