Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВА ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
   

ДЕРЖАВА ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

- теор. концепція, сформульована англ. економістом і публіцистом Дж. Кейнсом у праці «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» (1936). Дж. Мюрдаль, Дж. Стречі, А. Пігу та ін. вчені інтенсивно опрацьовували модель Д. з. д. Згідно з концепцією Д. з. д. сучасні бурж. сусп-ва і д-ви вже позбулися або позбуваються антагоністично-класового характеру. Д-ва стає органом, що функціонує на благо всіх членів сусп-ва, а сфера держ. примусу звужується. Репрес.-каральні функції д-ви відмирають за рахунок розширення соціально-екон. функцій: держ. регулювання економіки, соціальних послуг (охорони здоров'я, пенс, забезпечення, культур.-осв. роботи) тощо. Своє соціальне призначення Д. з. д. реалізує шляхом: впливу на ринок за допомогою політики цін, інвестицій, державних замовлень, кредит, політики та ін.; планування і прогнозування екон. і соціального розвитку; розширення соціальних послуг (соціального захисту і страхування, допомоги малозабезпеченим, підтримання високого рівня законності тощо); регулювання відносин між найманою працею і працедавцями. Отже, теорія Д. з. д. передбачає існування сильної, активної д-ви, що поширює свій вплив на велике коло сусп. відносин.

А. М. Колодій.

 

Схожі за змістом слова та фрази