Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АФЕКТ
   

АФЕКТ

(лат. — душевне хвилювання, пристрасть) — психічний стан, ознакою якого є домінування певної емоції, що обумовлює особливості сприймання подразників і характер дій особи. Обсяг поняття охоплює усі афективно забарвлені псих, стани незалежно від їх глибини, плинності та ін. ознак. Зміст поняття А. визначається характером впливу афект, стану на свідомість, а саме — обмеженням або знищенням здатності особи сприймати себе, оточення, свої дії, здатності ними керувати. Ця ознака обумовлює юрид. значення особливих виявів А., відомих як афект патологічний і афект фізіологічний. Наук, класифікація А. відсутня. Виділяють: А. стенічні (грец. адєуос. — сила) — радість, екстаз, гнів, ненависть, лють; А. астенічні (грец. — слабкість, безсилля) — страх, нудьга, тривога, відчай. Серед стенічних розрізняють А. позитивні (радість, екстаз) і негативні (гнів, лють). За динам. особливостями виділяють афективний стан як поступово зростаюче емоційне напруження особи та А. як корот-кочас. бурхливу емоц. реакцію. Розрізняють також А. психічно здорових осіб і А. осіб з непсихотич. розладами псих, діяльності. У психології вважається, що до А. схильні особи з неврівноваженістю нервових процесів, а«також невиховані, емоційно нестримані, нездатні контролювати свої почуття. Походження, причини і передумови А. вченими поки що остаточно не з'ясовані. Деякі дослідники вважають, що А. пов'язані з неузгодженістю діяльності мозкових півкуль. Крим, відповідальність за афект, правопорушення обумовлена, з одного боку, принциповою здатністю особи усвідомити характер своїх дій і керувати ними, а з другого — визнанням того, що ця здатність певною мірою обмежена розладами сприйняття, мислення та волі.

Літ.: Нор В. Т., Костицкий М. В. Суд.-психол. экспертиза в угол, процессе. К., 1985; Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. X., 1986. В. Б. Первомайський.

 

Схожі за змістом слова та фрази